Traditsioonid

Pelgulinna Rahvamaja on kujunenud pelgulinlaste kultuurikeskuseks.
Pisike kultuurimaja on oma katuse alla koondanud palju huviringe ja kursusi, on toimunud mitmeid traditsioonilisi ja vahvaid üritusi, mis täna enam ei toimu regulaarselt, sest majanduskriis on mõjutamas ka meie maja.

Vastavalt rahalistele võimalustele jätkame nende traditiooniliste üritustega:

Mardi- ja kadripäev, vastlad, munapühad Pelgulinnas
Eesti vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert
Jõulusündmused
Lastehommikud
Eakate teeõhtud
Laste suvine kunstikursus

Mardi- ja kadripäev, vastlad, munapühad Pelgulinnas
Eesmärk: tutvustada ja taaselustada rahvakalendri tähtpäevi ja kombeid lastele ning täiskasvanutele, seda nii intiimsemat laadi klubisündmustel kui ka massiüritustel vabas õhus.

Eesti vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert
Traditsiooniline kontsert Eesti vabariigi aastapäeva auks, kus kõlab kaunis muusika professionaalsete esinejate osavõtul.

Jõulusündmused:

Toomapäev
Talve alguse tähistamine traditsioonilise kontserdiga.

Talveetendused
Jõuluetendused lastele erinevatelt teatritruppidelt ja kollektiividelt. Etendused toimuvad nädal enne jõule selleks spetsiaalselt kujundatud rahvamaja ruumides.

Lastehommikud

Eesmärk: näidata lastele erinevaid võimalusi aktiivseks vaba aja veetmiseks, korraldada kohtumisi huvitavate inimestega, tuua lähemale ja elustada meie esivanemate tavasid, kombeid, traditsioone.
Lapsed näevad teartrietendusi, kohtuvad muinasjututegelastega, saavad laulda, tantsida mängida ja meisterdada.
Lastehommikutel on ka oma maskott- Pelgulinna Päntu,kes on lastehommikute läbiv tegelane.

Eakate teeõhtud

Teeõhtud toimuvad alates 1993 a. veebruarist kuu kolmandal reedel, algusega kell 15.00 Pelgulinna Rahvamajas.
Eesmärk: tutvustada ja selgitada vanuritele kohalikke kultuuri-, poliitika- ja olmeuudiseid. Otsida spetsialistide abil vastuseid hetkeprobleemidele. Pakkuda kultuurilist meelelahutust ning kooskäimise rõõmu.

Laste suvine kunstikursus
Projektiga alustati 2001.a. suvel ning laste suvine kunstikursus on edukalt jätkunud kõikidel järgmistel aastatel.
Kursus toimub traditsiooniliselt juuni algusest kuni jaanipäevani. Kursus on mõeldud 7-12 aastastasele kunstihuvilistele lapsele, et joonistada ja maalida looduses. Õpetada lapsi märkama ja väärtustama kodulinna põnevaid kohti.