PELGULINNA RAHVAMAJA KULTUURIAASTA 2016

TALLINNA PELGULINNA RAHVAMAJA KULTUURIAASTA 2016 TEGEVUSARUANNE

Tallinna Pelgulinna Rahvamaja kultuuriaasta 2016 tegevustes lähtusime põhimääruse peamistest valdkondadest: kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine Tallinna linna elanikele, rahvakultuuri ja muu kultuuripärandi hoidmine ja arendamine ning vaba aja veetmise võimaluste loomine.

Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab rahvamaja järgmisi ülesandeid: kontsertide, etenduste, näituste ja kursuste korraldamine; huviringide korraldamine; pühade ja tähtpäevade tähistamine; pärimuskultuuril põhineva huvitegevuse korraldamine; kultuuriseltside ja mittetulundusühingute tegevusvõimaluste loomine ning koostöö arendamine.

Kultuuriaastal 2016 oli peamiseks eesmärgiks hoida töös olevate huviringide stabiilset taset ning võimaluse korral täiendada huviringide tegevust uute ringidega, rikastada seniste kultuurisündmuste nimistut ning jätkata traditsiooniliste kultuurisündmuste elluviimist.

Kultuuriaasta paistis silma järgmiste kontsertide ja sündmuste poolest: Jazzkaare kontsert (Raul ja Maria Vaigla), kultuuriööst osavõtt (Almer Jansu gongid ning Iris Frolov- maailma rahvaste tantsud), jõululaada ja jõulukontserdi korraldamine, emadepäeva tähistamine kahe sündmusega: Liigu koos emaga, (kus oli võimalik koos emaga liikuda, tantsida, meisterdada) ning ansambli „Beati Mandolini“ kaunite sitsiilia meloodiate kontserdiga. Vahvad ettevõtmised olid Tantsumemmede rahvatantsurühma eestvedamisel rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine KIIGAJAANI tantsimisega ning kunstistuudio õpilaste osavõtt ornitoloogiaühingu poolt korraldatud joonistusvõistlusest „Aasta Lind.“ Edukalt sai teoks traditsiooniline laste kunstistuudio suvekursus, kus harjutati kätt toredate linnavaadete joonistamise ja maalimisega.

Lisaks toimusid traditsioonilised kultuurisündmused. Eesti Vabariigi 98. aastapäeva kontserdil esines Siiri Sisask, kes tõi kauni esitlusega majja väga palju kuulajaid. Mardi- ja kadripäeva ning munapühade avatud õpitubadest sai osa võtta kogu pere. Toomapäeva raames toimus laste etendus „Muinasjutt kuldsest kalakesest“. Nimetatud sündmusi toetas Põhja-Tallinna Valitsus. Kord kuus toimusid aastatepikkuse traditsiooniga Pelgulinna Seltsi eakate teeõhtud, kus esinesid erinevad laulu- ja tantsukollektiivid ning lektorid.

HUVIRINGIDE STATISTIKA

Aastal 2016 tegutses Pelgulinna Rahvamajas 29 huviringiringi/kursust; neist täiskasvanutele 12, lastele ja noortele 11 ning ringid, kus osalesid kõik vanusegrupid 6. Huviringides ja kursustel osalejaid oli kokku 890.

Aasta Ringide arv Täiskasvanud Lapsed, noored Lapsed täiskasvanud Osalejaid kokku
2014 32 11 11 10 659
2015 32 11 11 10 716
2016 29 12 11 6 890

Kultuuriaastal 2016 toimusid muutused ringide nimistus ning osavõtjate arvus. Väikelaste muusikaring alustas sügisel tegevust uue juhendajaga. Registreerus 5 last, stabiilselt osaleda soovis vaid 3 last, mistõttu peatasime tegevuse. Põhja-Tallinna piirkonnas töötab mitu väikelaste muusikaringi heade juhendajatega, mis raskendab ringi käivitamist Tallinna Pelgulinna Rahvamajas.

Edukalt töötab oktoobrikuust programmeerimise kursus lastele (vanuses 6.-9), mille vastu tundsid lapsevanemad koos lastega suurt huvi ning kohtade arv täitus kiiresti. Huviring jätkab aktiivselt oma tegevust ning juhendaja initsiatiivil osalevad väikesed programmeerijad märtsis meeskonnaga esimesel võistlusel.

Liikumisalaste ringide nimistu täienes sügisest dancemagikaga, mille eesmärgiks on saleneda läbi tantsu. Eelmisel hooajal alustanud etnotantsu ring on jõudsalt kasvanud ning saavutanud soovitud arvu osalejatega tantsutrupi. Etnotants on esinenud mitmel korral Pelgulinna Rahvamaja kultuurisündmustel.

Hea täituvusega on klaveri- ning kitarriõppe individuaaltunnid, kus kõik tundide ajad on soovijatega täidetud ning ootenimekirjas uued soovijad ootamas. Edukalt kasvab Eesti Ukuleleorkester, kes lisaks esinemistele üle Eesti on andnud kontserte ka Soomes.

Eelmiste aastatega võrreldes on vähenenud õmbluskursuse ning laste kunstistuudio osalejate arv. Uute osalejate leidmiseks oleme pidevalt avaldanud reklaami.

Ringide statistika joonisel on näha, et aastate lõikes on kasvanud ringides osalejate arv. Aastal 2015 osales ringides kokku 716 osalejat ning aastal 2016 suurenes osalejate arv 174 inimese võrra. Oluliselt aitasid kaasa osalejate arvu suurenemisele Vello Vaheri väikelaste võimlemise treening ning beebi- ja lastefolgi ringid.

Koostööpartneritena tegutses aastal 2016 rahvamajas 5 MTÜ-d: MTÜ Pelgulinna Tantsurühmad, MTÜ Pelgulinna Folklooriklubi, MTÜ Desiré, MTÜ Pelgulinna Selts ning MTÜ Eesti Terviseqigongi Ühing. Koostööd nimetatud MTÜ-dega jätkame ka aastal 2017.

SÜNDMUSTE STATISTIKA

Aasta jooksul toimus rahvamajas kokku 61 kultuurisündmust, neist 38 rahvamaja korraldatud ning 23 vahendatud. Kultuurisündmustel osales kokku 2037 inimest.

Aasta Kokku sündmusi RVM

korraldatud

Vahendatud Osalejate arv Sündmused väljas
2014 55 39 16 1756 15
2015 64 40 24 2225 28
2016 61 38 23 2037 38

Sündmuste statistika joonielt on näha, et eelmise aastaga võrreldes on vähenenud aastal 2016 rahvamaja poolt korraldatud sündmuste, vahendatud sündmuste ning sündmuste osavõtjate arv, kuid samas oleme täitnud tulemusnäitajate aruandes planeeritud eesmärgid. Aastal 2016 oli planeeritud kultuurisündmuste arvuks 60 /täitmine 61 sündmust/ ning osavõtjate arvuks 2000 /täitmine 2037 osalejat/.

Suurimate osavõtjate arvuga sündmused olid Eesti Vabariigi 98 aastapäevale pühendatud Siiri Sisaski kontsert „Siiri Laulud“, Jazzkaare kontsert, Pelgulinna Folklooriklubi lastefolgi laste poolt läbi viidud avatud temaatilised õpitoad peredele (munapühad, kadri- ja mardipäev, jõulukombestik programmiga „Saja-aastased jõulud“), traditsiooniline rahvamaja muusikaõpilaste kevadkontsert.

Vahendatud kultuurisündmustest olid suurima osavõtjate arvuga erinevad vähemusrahvuste kultuuriõhtud ning Pelgulinna Seltsi korraldatavad eakate teeõhtud .

Pelgulinna Rahvamaja saalis oli võimalik aasta jooksul vaadata erinevate kunstnike näitusi: Mirjam Siimi joonistuste näitus, Katrin Maaski maalid ja visandid, raamatud, Krsitel Sergo  „Koerad ja linnad“, Viive Noore graafika, Juta Saare õlimaalid „Valguse värvid“, Vadim Berezini maalid, Anu A` Luma graafilise disaini näitus.

Rahvamajast väljas esineti aasta jooksul kokku 38 erineval sündmusel, mis on rohkem kui eelmisel aastal. Rahvatantsurühmad esinesid Kuusalus Maie Orava tantsupeol, Tõrva Loitsul ning Võru Folkloorifestivalil, rahvatantsurühm „Tontar“ naiste tantsupeol ning. Rae valla folkooripäeval „Klunker“, Pelgulinna memmede tantsurühm esines Vanalinna Päevadel, eakate festivalil, Tallinna jõululaadal ning Memme-taadi Päevadel Vabaõhumuuseumis. Beebi- ja lastefolgi rühmad viisid läbi Vabaõhumuuseumis lastehommiku ning juulis Viljandi Pärimusmuusika festivali õpitoad. Desiré tantsutrupp võttis osa Koolitantsusu ja „Kuldse karika“ võistlustest ning Estraadi ja Rahvaste Tantsude Festivalist. Eesti Ukuleleorkester esines muuhulgas Kihnu Mere Peol, Saku Valla Maja jõulukontserdil ning Kultuuriklubis „Kelm Tallinn.“ Soololauljad esinesid Arsenali Keskuse jõuluprogrammis. Laste Kunstistuudio viis läbi Pelgulinna Päevadel kunstistuudio töötoa lastele. Kõhutantsu rühm esines Pelgulinna Päevadel, Kalamaja Päevadel ja koos etnotantsu rühmaga üle-eestilisel kõhutantsu festivalil Salme Kultuurikeskuses ning Mustamäe kaubanduskeskuse jõuluturul.

Pelgulinna Rahvamaja külastatavus 2016. aastal perioodil veebruar-aprill oli 4534 ning oktoober-detsember 3988 külastajat (vt. tabelit). Võrreldes aastaga 2015 on vähenenud külastajate arv kevadperioodil ning suurenenud sügisperioodil.

Aasta Periood Külastajate arv
2014 veebruar-aprill 4558
oktoober-detsember 4360
2015 veebruar-aprill 4819
oktoober-detsember 3701
2016 veebruar- aprill 4534
oktoober-

detsember

3988

Pelgulinna Rahvamaja eesmärkide täitmine võrdluses eelnevate aastatega:

2014 eesmärk 2014

täitmine

2015

eesmärk

2015 täitmine 2016 eesmärk

2016

täitmine

2017 eesmärk

Üritused 62 55 65 64 60 61 60
Osalejad üritustel 2000 1756 2000 2225 2000 2037 2030
MTÜ

4 5 5 5 5 5 5
Ringid/ kursused 30 32 30 32 30 29 30
Osalejad ringides/ kursustel 600 659 600 716 650 890 700

RINGIJUHTIDE SAAVUTUSED

Väikelaste võimlemise ringi juhendaja, Vello Vaher esines väga edukalt Ameerika talendisaates “America’s Got Talent” pääsedes veerandfinaali ehk TOPP 36 hulka ning sai suure tunnustuse osaliseks. Kõhutantsu rühma juhendaja Kirsi Mari Lepik, kes võitis eelmisel aastal Lätis rahvusvahelisel kõhutantsufestivalil „Queen of the Piramid 2015“ I koha, oli palutud 2016 aasta sügisel rahvusvahelise kõhutantsufestivali võistluse žürii liikmeks ning läbi viima festivalil kõhutantsu workshopi; samuti oli kutsutud  Läti rahvusvahelise kõhutantsufestivali žüriisse ja tantsu workshoppi läbi viima etnotantsu juhendaja, Iris Frolov. Mõlemad tantsuõpetajad esinesid ka tantufestivali galakontserdil.

Ukuleleorkestri juhendaja, Joosep Sang, eestvedamisel salvestati laul „Jaaniöö,“ mida mängitakse mitmetes raadiojaamades.

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Pelgulinna Rahvamaja esitasid pärimuskultuuri auhinna kandidaadiks laste- ja beebifolgi ringi juhendaja Kreete Viira.

KOKKUVÕTTEKS

Kultuuriaasta 2016 oli edukas ringitegevuses ning erinevate kultuurisündmuste korraldamise poolest. Hea meel on tõdeda, et staažikad ringid jätkasid edukalt oma tegevusega. Rõõmu teeb ringidest osavõtjate arvu suurenemine ning kahe uue ringi käivitumine. Rahvamaja ruume rentida soovijate arv oli mõnevõrra tagasihoidlikum, kuna kindla ajagraafikuga huviringide tegevuse tõttu on ruumid enamuse ajast hõivatud.

2016 aasta suvel remonditi rahvamaja saal, mis juba pikemat aega remonti vajas. Lisaks remondile sai saal ka uue värvilahenduse.

Jätkuvalt keskendume sellele, et tagada külastajate rahulolu ning luua atmosfäär, mis tekitaks positiivse emotsiooni.