PELGULINNA RAHVAMAJA KULTUURIAASTA 2015

PELGULINNA RAHVAMAJA KULTUURIAASTA 2015
Kultuuriaasta 2015 tegevustes lähtusime põhimääruse peamistest valdkondadest: kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine Tallinna linna elanikele, rahvakultuuri ja muu kultuuripärandi hoidmine ja arendamine. Peamiseks ülesandeks oli huviringide töö korraldamine, mis on aastate lõikes kasvanud.  Kultuuriaastat 2015 võime tinglikult nimetada ka „juubeliaastaks“, sest 3 kollektiivi tähistasid oma juubeleid; segarahvatantsurühmal „Tontar“ toimus Lillepaviljonis 60.a. sünnipäevakontsert, Pelgulinna Folklooriklubil täitus 30 aastat loomisest, mida tähistati maikuus Pelgulinna Rahvamajas ning Pelgulinna Tantsumemmed tähistasid 40. sünnipäeva samuti Pelgulinna Rahvamajas. Toimusid traditsioonilised kultuurisündmused: Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert, esinejateks Hanna-Liina Võsa ja Marek Talts; mardi- ja kadripäeva avatud õpituba ning Toomapäeva lastehommik, kus esinesid Eesti Ukuleleorkester ja Folklooriklubi lapsed.  Nimetatud sündmusi toetas Põhja-Tallinna Valitsus.

RINGIDE STATISTIKA
Aastal 2015 tegutses rahvamajas 32 ringi/kursust; neist täiskasvanutele 11, lastele 10 ning ringid, kus osalesid kõik vanusegrupid 11. Ringides ja kursustel osalejaid oli kokku 716.


Kahe aasta võrdlusest on näha, et aastate lõikes on toimunud  muutus ringide nimetustes.  Kevadel 2015 lõpetas tegevuse mustlastants ning väikelaste muusikatuba. Põhjuseks oli juhendajate elukoha muutus. Sügisel 2015 alustasime line-tantsuga. Vähese osavõtu tõttu lõpetas huviring oma tegevuse. Sügisel novembris 2015 alustasime uue huviringiga etnotants, mis on algusfaasis ning kuhu ootame jätkuvalt uusi osalejaid. Väikelaste loovtegevuse arendamiseks pakkusime oktoobrist laste motoorikat toetavat huviringi, mis  vähese osavõtjate arvu tõttu  ei alustanud tegevust.  Uute huviringide käivitamine vajab aega ning pidevat reklaami erinevates meediakanalites. Kahe aasta võrdlusest on näha, et aastal 2015 on kasvanud ringides osalejate arv.  Aastal 2014 osales ringides kokku 659 osalejat ning aastal 2015 suurenes osalejate arv 57 inimese võrra. Suurenemine toimus shindo treeningu (70 osalejat) ja Ukuleleorkesti liikmeskonna kasvu tõttu, mis kannab nüüd nimetust Eesti Ukuleleorkester. Suure osalejate arvuga paistis silma veel Deširee tantsustuudio väikestele. Stabiilselt hea täituvusega olid ka beebi- ja lastefolk, klaveriõpe ja kitarriõpe ning laste kunstistuudio. Väiksema osalejate arvuga jätkas oma tööd noorte soololaul. Koostööpartneritena tegutses aastal 2015 rahvamajas 5 MTÜ-d: MTÜ Pelgulinna Tantsurühmad, MTÜ Pelgulinna Folklooriklubi, MTÜ Deširee, MTÜ Pelgulinna Selts ning MTÜ Eesti Terviseqigongi Ühing.

SÜNDMUSTE STATISTIKA
Aasta jooksul toimus rahvamajas kokku 64 kultuurisündmust, neist 40 rahvamaja korraldatud ning 24 vahendatud. Kultuurisündmustel osales kokku 2225 inimest.

Kahe viimase aasta võrdlusest on näha, et aastal 2015 võrreldes aastaga 2014 on suurenenud  rahvamaja poolt korraldatud sündmuste, vahendatud sündmuste ning osavõtjate arv. Tulemusnäitajate aruandes oli aastal 2015 planeeritud kultuurisündmuste arvuks 65 /täitmine 64 sündmust/ ning osavõtjate arvuks 2000 /täitmine 2225 osalejat/. Sündmuste suurele osavõtjate kasvule aitas kindlasti kaasa Pelgulinna Folklooriklubi poolt detsembrikuus läbi viidud 3 etendust „Saja-aastased jõulud,“ mida külastasid Gustav Adolfi algklasside õpilased koos vanematega.  Pelgulinna Folklooriklubi beebi- ja lastefolgi rühmade eestvedamisel toimusid avatud  kadri- ja mardipäeva õpitoad peredele, kus vanemad said koos lastega valmistada maske ning koos mängida ja lustida. Toimus traditsiooniline rahvamaja muusikaõpilaste kevadkontsert, mis oli külastajate poolest samuti rohkearvuline.  Oktoobris toimus kontsert peredele „Sügisene vikerkaar,“ mis oli planeeritud õpilaste koolivaheaja üritusena. Kontserdi valmistas ette ning viis läbi klaveriõpetaja Diana Tunijeva, kes sooritas rahvamajas TTÜ juhtimisalast praktikat. Kontserti sponsoreeris Premia Tallinna Külmhoone AS, tänu kellele saime külastajatele pakkuda Premia jäätist.  Tallinna päeva raames toimus 15. mail mustlasjazzi Gipsy Normali kontsert, kus esinesid kitarriõpetaja, Peep Ojaveski, Villem Loonde ning Argo Toomel. Uudse sündmusena oli võimalik külastajatel osaleda OPEN TSIRCUSE ARENA lustlikul ja humoorikal etendusel novembris.   Aasta jooksul toimusid mitmel korral vähemusrahvuste ühenduse „Balti Rand“ salongiõhtud ning Moldova folklooriansambli „Norok“ rahvuslik õhtu.  Pelgulinna Seltsiga jätkus koostöö üks kord kuus toimuvate eakate teeõhtutega. Kohtuti huvitavate  külaliste ning tuntud esinejatega. Pelgulinna Päevade kultuuriprogrammis osalesid Pelgulinna Rahvamaja nais- ja segarahvatanturühmad, Eesti Ukuleleorkester, mustlastantsijad, kõhutantsijad, Deširee tantsustuudio väikesed ja suured ning rahvamaja kunstistuudio lapsed, kelle abiga valmistati Pelgulinna Päevadel erinevaid savist esemed. Edukalt sai teoks traditsiooniline laste kunstistuudio suvekursus, kus harjutati kätt toredate linnavaadete joonistamise ja maalimisega. Mitmeid põnevaid loenguid ja seminare koos liikumisega  viis läbi Almer Jansu. Pelgulinna Rahvamaja  saalis eksponeeriti aasta jooksul eripalgeliste kunstnike töid: Anne Linnamägi illustratsioonid, Larissa Romanova maalid, Tõnis Laanemaa graafika, Maari Soekovi joonistused, Keiu Kuresaare maalid ning Merike Lätte maalid.

Rahvamajast väljas esineti kokku 28  erineval sündmusel. Kõik rahvatantsurühmad võtsid osa Tuhamäe talvisest  tantsupeost ning Võru Folgist, naisrahvatantsurühm osales Jõelähtme ja Kuusalu valla laulu ja tantsupeol, samuti osaleti Rakveres meeste tantsupeol, Pelgulinna Päevadel, Kalamaja Päevadel, Tallinna vanalinna päevadel, memme-taadi päevadel Eesti Vabaõhumuuseumis ning Tallina jõuluturul. Eesti Ukuleleorkester esines Sõbrapäeval Kamahausis, Vabaõhumuuseumi leivapäeval, Viljandi Folgil ning Uue- Maailma Festivalil. Beebi- ja lastefolgi rühmad esinesid Vabaõhumuuseumi vastlatel ning märtsikuus lastehommikul. Folklooriklubi astus üles juulikuus Olustvere lossis ning Energia talus.
Iga-aastase loenduse andmetel külastas rahvamaja 2015. aasta kahel perioodil järgmiselt:

RINGIJUHTIDE SAAVUTUSED:

Kõhutantsu rühma juhendaja Kirsi Mari Lepik võitis Lätis rahvusvahelisel kõhutantsufestivalil „Queen of the Piramid 2015“ I koha, mis on senini suurim tunnustus tema tööle. Esmakordselt jagati Harjumaa ekspertgrupi elutööpreemia, mille pälvis rahvatantsuõpetaja, Evi Tomingas, kes on rahvatantsu õpetanud 40 aastat. Harjumaa ekspertgrupi laureaadiks tunnistati Joosep Sang, Mandoliiniorkestri- ja festivali eestvedamise eest ning kes juhendab rahvamajas Eesti Ukuleleorkestrit.

KOKKUVÕTTEKS
Kultuuriaasta 2015 oli edukas ringitegevuses ning  erinevate kultuurisündmuste korraldamise poolest. Hea meel on tõdeda, et staažikad ringid jätkasid  oma tegevusega. Rõõmu teeb suur ringidest osavõtjate arv. Rahvamaja ruume rentida soovijate arv oli mõnevõrra tagasihoidlikum, kuna kindla ajagraafikuga huviringide tegevuse tõttu on ruumid enamus ajast hõivatud.
2015 aasta suvel remonditi rahvamaja välistrepp, mis oli muutunud ohtlikuks maja külastajatele ning soojustati rahvamaja pööningukorrus. Pööningukorruse soojustamine aitas kaasa rahvamaja küttekulude vähenemisele ning ruumid muutusid märgatavalt soojemaks.  Omavahendite eelarve aastaks  2015 oli 28 500 eurot, täitmine 29 104 eurot.
Jätkuvalt keskendume sellele, et  tagada külastajate rahulolu  ning luua atmosfäär, mis tekitaks positiivse emotsiooni rahvamaja külastajates.

Kultuuriaasta tegevusaruanne 2015 .pdf formaadis