PELGULINNA RAHVAMAJA KULTUURIAASTA 2011

Kultuuriaasta 2011

Pelgulinna Rahvamajas

Aasta 2011 jääb meelde väga lumerohke, külma ja pika talvega, mis pani proovile nii kõik majaomanikud kui ka Pelgulinna Rahvamaja. Talvekülmade ja rohke lume poolt võimalike tekitatavate kahjude ennetamiseks tuli rakendada lisameetmeid, mis kahtlemata andsid tunda asutuse rahaseisudes.  Tänu pehmetele sügis-talvistele ilmaoludele 2011. aasta lõpus õnnestus rahvamaja eelarve-aasta lõpetada  tasakaalus.

Kultuurisündmused ja projektid

Aastal 2011 toimus rahvamajas 59 kultuurisündmust, neist:

– rahvamaja korraldatud 40 kultuurisündmust, osalejaid 1190

– vahendatud 19 kultuurisündmust, osalejaid 518.

Kokku osales kultuurisündmustel 1708 inimest
(rahvamaja korraldatud+ vahendatud sündmustel osalejate arv kokku)

Väljaspool rahvamaja osalesid maja kollektiivid 42 erineval sündmusel.

Võrdluseks:

Aastal 2010 toimus rahvamajas 59 kultuurisündmust, neist:

– rahvamaja korraldatud  33 kultuurisündmust, osalejaid 1099

– vahendatud  26 kultuurisündmust, osalejaid 471

– väljaspool rahvamaja, kollektiivide osavõtul 41 sündmust.

Võrreldes aastaga 2010 korraldas rahvamaja 2011. aastal omade vahendite ja võimalustega 7 kultuurisündmust rohkem, siiski on rahvamajas toimunud sündmuste arv viimase kahe aasta võrdluses samas suurusjärgus.

Tänu Põhja–Tallinna linnaosavalitsuse rahalisele toetusele said teoks tradistioonilised Vabariigi aastapäeva kontsert, peaesinejaks Maarja- Liis Ilus ja toomapäeva kontsert Aleksander Sünteri pereansambli osavõtul.

Aastal 2011 eksponeeriti rahvamaja saali seintel nii professionaalsete kui harrastuskunstnike töid: Valli Lember-Bogatkina akvarelle, Pusa (Piret Bergmani) maale,  Ülo Udumäe loodusfofosid ja Maali Roometi meremaale. Eesmärgiks ei ole  ainult professionaalsete kunstnike tööde eksponeerimine – hea meel on pakkuda näituse korraldamise võimalust ka noortele kunstnikele.

Rahvamajas viidi läbi mitmeid põnevaid projekte eesmärgiga tutvustada  rahvakultuuritähtpäevi ja propageerida rahvuslikku näputööd. Pelgulinna Folklooriklubi korraldas avatud õpitoad erinevate rahvakalendri tähtpäevade tutvustamiseks: vastlad, munapühad, jaanipäev, mihklipäev. II poolaastal viidi Pelgulinna Rahvamaja algatusel läbi projekt, mille eesmärgiks oli propageerida rahvuslikku näputööd. Projekti raames said huvilised õppida erinevaid näputöötehnikaid: nõelkudumine, paelte punumine (südamepael, viikingite vööpael, kaaruspael), kõlavööde kudumine. Näputöö tehnikaid õpetasid Ülle Paltser ja Mari Kariste. Aasta jooksul korraldas UueAjaKlubi mitmeid põnevaid ja arendavaid loenguid, eesmärgiga tutvustada inimestele erinevaid eneseabi võimalusi ja tehnikaid. Kevadel toimus UueAjaKlubi raames kontsert, kus esinesid Siberist pärit laulja Dyorisi ja Jaak Johanson. Aasta lõpus korraldas Almer Jansu koostöös rahvamajaga heategevusliku gongiseansi Põhja- Tallinna Sotsiaalkeskuse ja turvakodu lastele.

Rahvamaja on alati tähtsustanud esinemisvõimaluste pakkumist oma maja ringidele ja muusikaõpilastele, nii toimusid traditsioonilised muusikaõpilaste kontserdid talvel ja kevadel. Rahvamaja kõhutantsijad ja mustlastantsijad korraldasid omanäolise kohtumisõhtu Tserkessi naisrühmaga, kus vastastikku esineti ja tutvustati erinevate rahvuste tantse ja kultuure.

Koostöös Pelgulinna Seltsiga toimusid regulaarselt terve hooaja vältel Pelgulinna eakate teeõhtud, esinejateks tuntud muusikud ja kultuuritegelased.

Aaasta jooksul toimusid rahvamajas mitmete erinevate rahvuste ühenduste kultuuriõhtud: Tatari, Kirgiisi, Ukraina kultuuriseltsi Provista ja Moldova-Rumeenia kultuuriõhtud.
Suve alguses toimus traditsiooniline laste kunstistuudio suvekursus, mille raames käidi joonistamas-maalimas Tallinna põnevaid ja kauneid paiku. Juba teist aastat järjest korraldati kunstistuudio lastele põnev nädal, kus lapsed said Raasiku Kunstikeldris tegeleda keraamika ja sulatusklaasitehnikaga.

Ringitegevus

Aastal 2011 tegutses majas 29 erinevat ringi 531 osalejaga.

Nendest: 10  lastele mõeldud ringi; 7 täiskasvanutele ja 12 ringi, kus osalesid nii täiskasvanud kui ka lapsed.

Võrdluseks:  2010. aastal tegutses rahvamajas 26 ringi, 528 osavõtjaga.

Rahvamaja sisulise tegevuse osas on jätkuvalt tooniandvaks heal tasemel ringitegevus. Hooaja jooksul tegutses rahvamajas 29 erinevat ringi erinevate vanuserühmadega, mis on arvuliselt kolme võrra suurem võrreldes aastaga 2010. Proportsionaalselt ringide arvu suurenemisega ei ole suurenenud ringides osalenud inimeste arv, mis on ringiti isegi vähenenud. Tekkinud olukorra põhjuseks on euro kasutuselevõtt 2011. aasta alguses ja sellega kaasnenud hüppeline elukallinemine, mille arvelt on paljud ringides osalejad huvitegevusest loobunud. Tegevuse senisel kujul lõpetasid keha liikumise treening ja laulustuudio BelCanto. Uue ringina on edukalt käivitunud SHINDO võimlemine. Aasta jooksul on huvi ja populaarsust kogunud beebifolk, alates 2011. aasta sügisest tegutseb rahvamajas 3 beebifolgi rühma eri vanusest väikelastele ning suurematele lastele 2 lastefolgi rühma, kõiki eelmainitud rühmi juhendab Kreete Mägi. Suure külastatavusega on rahvamaja õmbluskursused, mida juhendab staazikas ja kogenud õpetaja Niina Gritzun, kellele omistati aasta 2010 seeniorkoolitaja tiitel. Oodatust suurema huvi osaliseks sai 2011. aastal toimunud masinkudumise kursus. Uue koostööprojektina toimusid terve aasta vältel rahvamajas Olga Kublitskaja niplispitsi õpitoad. Aastal 2011 osales Pelgulinna Rahvamaja Täiskasvanud Õppija Nädala projektis “Õppimine seob põlvkondi”, mille raames toimus erinevaid tantsustiile tutvustav hommikupoolik “Tants seob põlvkondi” avatud õpitubadega: toimusid seenioritantsu, folkloorsete tantsumängude ning modernse showtantsu õpitoad. Rahvamaja seenioritantsu ringi juhendajale Eve-Mall Saarele omistati 2011. aasta seeniorkoolitaja tiitel, mis anti üle Tallinna Raekojas pidulikul vastuvõtul. Juba mitmendat aastat järjest esinesid rahvamaja tantsuringid Tallinna Vanalinna päevadel ja aasta lõpus Raekoja platsil toimuval jõululaadal.
Rahvamaja ringide esinemistest ja saavutustest väärivad äramärkimist mitmedki: kunstistuudio õpilane Sandra Todi osales  edukalt Tallinna Lastemuuseumi poolt korraldatud konkursil “Hea sõnumiga pildid”, tema töö pälvis äramärkimise. Pelgulinna Rahvamaja rahvatantsurühmad osalesid XI koolinoorte tantsupeol. Segarahvatantsurühm Tontar saavutas Maie Orava tantsude võistutantsimisel omas kategoorias I koha. Pelgulinna Folklooriklubi ja lastefolgi rühmad esinesid 6. augustil toimunud rahvusvahelisel PäriMusi päeval Raekoja Platsil. Pelgulinna Folklooriklubi esines Viljandimaal Energia talus, uue turismikompleksi avamispeol.
Kokku osalesid rahvamaja ringid aasta jooksul 42 erineval kultuurisündmusel väljaspool rahvamaja.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et aasta 2011 oli kogemusilk ja õpetlik, kuidas ellu jääda kui on pikk, külm ja lumerohke talv. See pani loovalt mõtlema ja kalkuleerima, et jätkuks eelarve rahasid kõigeks hädapäraseks, sest lumetõrje, võitlus veetorude külmumisega ja rahvamaja katuse hooldus nõudsid märkimisväärse suuruse eelarve rahadest. 2011. aasta suvel sai põhjaliku hoolduse (lihvitud ja lakitud) rahvamaja saali põrand. Rahvamaja sisulise tegevuse seisukohalt on oluline säilitada maja kaunis ja puhas interjöör; tasemel professionaalne ringitegevus; algatada ja läbi viia uusi ja omanäolisi projekte ja sündmusi, samas säilitades olemasolevad traditsioonilised projektid ja sündmused, mis on rahva seas oodatud ja hästi vastuvõetud. Otsime lisavõimalusi, et rahvamajas toimuvaid põnevaid sündmusi-projekte nappide eelarve vahenditega võimalikult hästi reklaamida ja maja sisuline tegevus linnakodanikele senisest veelgi nähtavamaks muuta.

Pelgulinna Rahvamaja omavahendite eelarve 2011 –  19174 € sellest:

Kultuuri ringitasud 18 343€
täitmine 18 356€
Piletitulu 92€
täitmine 0
Teenus 739€
täitmine 787€
Kokku täitmine: 19 143€