PELGULINNA RAHVAMAJA 2004. AASTA TEGEVUSE ARUANNE.

2004.aasta oli Pelgulinna Rahvamajale 47. hooaja käivitumise aasta. Selle hooaja motoks sai – põnevate mõtete ja tegude aasta.

Aasta üheks põnevamaks ja õnnestunumaks uudisprojektiks kujunes maikuine Noorte jazzipäev Pelgulinnas Projektis osales kaheksa koolinoortest koosnevat jazzmuusika kollektiivi üle vabariigi. Jazzipäeva eesmärgiks oli pakkuda noortele muusikutele esinemisvõimalust kodust kaugemal. Tuua elav jazzmuusika ka Pelgulinna. Kuigi rahvamaja saal, kus kontserdid toimusid, mahutab vaid sadakond külastajat, ei jäänud ukse taha ükski huviline. Väikesed ruumid soodustasid meeldivalt koduse ja loomingulise atmosfääri tekkimist. Tagasiside jazzipäevalt oli positiivne. Projekt on kavandatud jätkuprojektina.

Ka uute huviringide sünd pakub nii tegijatele kui osalejatele uusi võimalusi

2004.aastal alustasid tegevust 3 uut huviringi

 • Helin-Mari Arderi pop-jazz laulustuudio
 • basskitarriõpe
 • noorte tantsutrupp “Desiré”

Oma tegevuse lõpetasid 2 kollektiivi

 • täiskasvanute näitering (Põhjuseks näiteringi tuumiku hõivatus põhitööga)
 • inglise keele kursus (Kursus toimus koostöös Eda Klubiga. Paraku polnud klubipoolne 45%-line hinnatõus kursusel osalejatele taskukohane.)

Seega on huviringide ja kursuste arv jäänud kahe aasta lõikes enamvähem samaks (30). Osavõtjate arv on pisut kasvanud 2004.aastal osales rahvamaja ringides ja kursustel 477 huvilist nendest lapsi-noori 210, täiskasvanuid 168 ja pensionäre 99 (2003.a. oli ringides osalejaid 437). Uute huviliste seas oli kõige rohkem täiskasvanuid, järgnesid lapsed-noored ning pensionärid. Populaarseimad on endiselt kõhutants, beebikool ning kitarrikursus.

Stabiilselt ja edukalt edenevad rahvakultuurikollektiivid. Rahvamaja naisrahvatantsurühma ja segarahvatantsurühma “Tontar” hinnati 17.üleestilise tantsupeo ülevaatuste käigus ERS-i poolt kõrgema kategooria vääriliseks ning segarahvatantsurühma”Kelmiküla” I kategooria vääriliseks. MTÜ Pelgulinna Folklooriklubi, kes möödunud aastal sai kõrgema kategooria, esines rahuvusvahelisel folklloorifestivalil “Baltika 2004″ neljal vastutusrikkal kontserdil

Edukas oli aasta ka noorte näitestuudiole “Teatriviirus”, kes vabariigi mainekamalt koolinoorte teatrifestivalilt “Saaremaa miniteatripäevad 2004″ naases ühe peapreemia ja kahe eripreemiaga.

Eakam rahvas on koondunud põhiliselt kolme rahvamajas tegutsevasse huviringi. Nendeks on peatselt oma 30. sünnipäeva tähistav memmede tantsurühm, eakate võimlemisring ning seenioritantsu ring. Kõik nad jõuavad treeningute ja esinemiste kõrvalt elada ka aktiivset seltsielu. Eriti lai sõpruskond on memmede tantsurühmal. Külas käiakse nii eestis kui raja taga. Seenioritantsijad on oma aastase tegutsemisea jooksul loonud sõprussidemed Oulu tantsurühmaga, keda mullu kevadel Pelgulinnas võõrustati ning ühisel tantsupeol lustiti.Eaka rahva huvi tervisevõimlemise vastu on aastaga tublisti kasvanaud. Seetõttu alustas möödunud hooajal tööd ka võimlejate II grupp. Ka nipiringis ning naisteklubis on eakamaid huvilisi üle 50%

Noorteringide ridadesse tõid uuendust ja värskust kolme eelpoolmainitud ringi (Helin-Mari Arderi pop-jazz laulustuudio basskitarrikursuse ning tantsutrupi Desiré ellukutsumine. Kuna eelmisel hooajal lõpetas osalejate vähesuse tõttu, oma tegevuse moderntantsutrupp, siis on noorte omaalgatuslik tantsutrupp “Desiré” tubli katsetus seda tühimikku täita. Ka möödunud hooajal alustanud mudilaste tantsuturühm on aastaga toredasti edenenud. Probleemiks on vaid neile sobiva harjutusaja leidmine, sest rahvamaja saal, kus kõik tantsu-ja liikumistreeningud toimuvad on sedavõrd tihedalt töös, et vabu aegu kipub nappima. Seetõttu saavad mudilased harjutada esialgselt plaanitud kahe korra asemel nädalas, vaid üks kord.

Lasteringidest rahvarohkeimad olid endiselt laste kunstistuudio ja näitestuudio “Teatripisik.” Nii “Teatripisik” kui laste laulustuudio alustasid sügisel uute juhendajate käe all. Kuigi juhendajate vahetumine toob paraku kaasa ka muudatusi osalejate ridades, on see protsess kulgenud üpris valutult ning mõlemad trupid on lühikese ajaga tublit tööd teinud. Kui kitarrikursus on nö. ülerahvastatud, siis klaveri-ja plokkflöödi-ja basskitarrikursusele loodame uuel aastal veel täiendust saada. Oma kümnendat sünnipäeva tähistavat mängukooli ootas ees sisuline värskenduskuur, kuid see lükkus objektiivsetel põhjustel uue hooaja algusesse.

2004. aastal toimus rahvamaja eestvedamisel või osalemisel kokku 105 üritust, ligikaudu 16800 osavõtjaga (2003.a. 121 üritust 18000 osavõtjaga)

Neist Pelgulinna Rahvamajas toimus 68 üritust 3780 osavõtjaga (2003.a.90 üritust 4826 osaõtjaga)

Väljaspool rahvamaja 37 üritust ~13050 osavõtjaga (2003.a.31 üritust ~12880 osav.)

Seega 2004.aastal oli korraldatud üritusi kokku mõnevõrra vähem , kuid väljaspool rahvamaja korraldatud ettevõtmisi rohkem. Küllap on see märk ka sellest, et püüame oma töös rohkem tähelepanu pöörata kvaliteedile mitte kvantiteedile.

Kindlasti tuleb ürituste ja esinemiste geograafilist kaarti veelgi laiendada. Tutvustada Pelgulinna Rahvamaja ja tema tegemisi koduseintest kaugemel. Ei saa öelda, et seda senini vähe tehtud oleks, kuid möödunud hooaeg näitas selgelt selliste ettevõtmiste osakaalu kasvu. Kaugem punkt, kuhu 2003. aastal jõuti,oli Itaalia. Nimelt osalesid rahvamaja rahvatantsurühmad Lasopesole rahvusvahelisel folkloorifestivalil. Traditsiooniline on ka tantsumemmede osalemine liivlaste päeval , Läti Vabariigis, Venspilsi lähistel.

Ka koduvabariigi ja kodulinna piires oli toredaid välisesinemisi.: Lasteringide osalemine Stroomi rannas teabe- ja tegudepäeval”Turvaline kooliaasta”,projekti “Läheme külla” raames esinemised Põhja-Tallinna lasteaedades, näitestuudio “Teatriviirus heategevuslikud etendused lastekodu lastele Peeteli kirikus ja ümruskaudsetes koolides,folklooriklubi esinemised Keila-Joal ja Paljassaare Sotsiaalmajas.,folkloorifestivalil “Baltica 2004″ ,rahvatantsijate osalemised vabariiklikel tantsupäevadel ja 17. üleestilisel tantsupeol, kitarriõppurite kontsert Mikkeli muuseumis jne.,jne.

Samas jätkusid ka kõik traditsioonilised statsionaarsed kultuurisündmused: Rahvakalendri tähtpäevade tähistamised, lastehommikud, talvised muinasju- tupäevad, keskealiste tantsuõhtud, laupäevalaulud ja -lood , eakate tee- õhtud ning naisteklubi klubiõhtud. Ka nende traditsiooniliste ettevõtmiste puhul oli primaarne uute ja omanäoliste tegijate kaasamine ning huvitavate ideede rakendamine.

Aasta lõpul alustasime küsitluslehtede jagamisega, millega tahame välja selgitada inimeste rahulolu Pelgulinnas elamise, olemise ja kultuuritarbimise seisukohalt. Loodame saada objektiivset hinnangut ka rahvamaja tööle, et paremini korraldada kultuurisündmusi, tunda ja teada kodanike vajadusi ja soove.

1. Asutuse omatulud

Aastaks 2004 planeeritud omatulu oli 135,0 tuh.kr.
Täitmine 140 693 tuh.kr.

Omatulud koosnevad:

 • Tasulised kursused
 • Piletite müük
 • Teenus

Omatulude kasutamine:

 • Käsunduslepingud

2. Toetused

Põhja-Tallinna Valitsuse toel oleme saanud 2004 aastal läbi viia hulganisti traditsioonilisi kultuurisündmusi, lastehommikuid, eakate teeõhtuid, rahvakalendritätpäevade sündmusi, Lumememmemaa talvetoa päevad. Selleks oleme saanud läbi eelarve muudatuse toetust:

Kokku: 60 000.kr.

 • piirkondlikud noorsooüritused 30 000.-
 • piirkondlikud kultuuriüritused 30 000.-

Piirkondlikud noorsooüritused:
(vt. Projekt)

1. töötasu 12560.-
2. sotsm. 4146.-
3. tööstusk. 64.-
4. majandmk. 3066.15
5. ostet.teenused 10163.85
(lastehommikute läbiviimiseks: tantsuprogrammid,teatrietendused,jne)
kokku: 30 000.

Piirkondlikud kultuuriüritused:
(vt. Projekt)

1. töötasu 8270.-
2. sotsm. 2730.-
3. tööstusk. 41.-
4. ostetud teenus 10902.28
5. muud majandustegev. kulud 8056.72
kokku: 30 000.-