PELGULINNA RAHVAMAJA KULTUURIAASTA 2014

Kultuuriaasta 2014 oli Pelgulinna Rahvamaja jaoks aasta, kus rahvamaja ringitöö saavutas maksimumi: seda nii ringide arvu kui rahaliste vahendite poolest.
Majas tegutsevate ringide arv on jõudnud võimaliku kõrgeima piirini; rohkemate ringide jaoks ei ole rahvamajal ruumilisi võimalusi.

Rahvamaja omavahendite täitumine on olnud väga hea, sellele on kaasa aidanud teenuste hinnatõusud. 2014. aastal suurenes muusikainstumendi õppe kuutasu, liikumisrühmade kuutasu, tõusid ka rahvamaja rendihinnad.

Ringide statistika

2014. aastal tegutses rahvamajas 32 ringi/kursust, neist täiskasvanutele 11, lastele 11 ja ringe, kus võivad osaleda kõik vanusegrupid kokku 10. Ringides ja kursustel osalejaid oli kokku 659.

(Võrdluseks: aastal 2013 tegutses rahvamajas 31 ringi, neist 9 täiskasvanutele, 11 lastele-noortele, 11 ringi, kus võivad osaleda nii kõik vanusegrupid. Ringides osalejaid oli 2013. aastal kokku 649).

Tulemusnäitajate aruandes oli 2014. aasta ootuseks ringide osas 30 ringi, ringis osalejate arvuks 600, mõlemad näitajad said täidetud ja ületatud.

Kahe aasta võrdlusest on näha, et täiskasvanutele mõeldud ringide arv on suurenenud: 2014 sügisest lisandus ukulele ansambel täiskasvanutele. Taas on tekkinud huvi laulustuudio Bel Canto vastu, mille tegevus oli huvi puuduse tõttu vahepeal peatatud, kuid alates 2014. aasta sügisest on ring uuesti käivitamisel. Edukalt said teoks ilukirja kursus ja masinkudumise kursus, viimases jätkus huvilisi kahe grupi jagu. Jätkuvalt oli suur huvi osaleda õmbluskursusel ning beebi- ja lastefolgis. Ootuspärane oli muusikainstrumendi õppe kohtade täituvus; osalejate arv suurenes shindos ja kõhutantsu algajate rühmas. Koostööprojektina on edukalt käivitunud Hiina tervisemeditsiini valdkonda kuuluv qigongi treening, mida viib läbi Mart Parmas (MTÜ Eesti Terviseqigongi Ühing).

Tulemusnäitajate aruandes oli 2014. aastaks planeeritud, et majas tegutseb koostööpartneritena 4 MTÜ-d (MTÜ Pelgulinna Tantsurühmad, MTÜ Pelgulinna Folklooriklubi, MTÜ Desiree, MTÜ Pelgulinna Selts), lisandus MTÜ Eesti Terviseqigongi Ühing.

Sündmuste statistika

Aastal 2014 toimus rahvamajas kokku 55 kultuurisündmust, neist 39 rahvamaja korraldatud ja 16 vahendatud. Kultuurisündmustel osales 1756 inimest.

(Võrdluseks: 2013. aasta toimus rahvamajas kokku 62 kultuurisündmust, neist 37 rahvamaja korraldatud sündmust ja 25 vahendatud sündmust. Kultuurisündmustel osales kokku 2134 inimest.)

Kahe viimase aasta võrdlusest on näha, et kahe kultuurisündmuse võrra on suurenenud rahvamaja enda korraldatud sündmuste arv, märkimisväärselt on vähenenud vahendatud sündmuste arv (9 võrra).

Tulemusnäitajate aruandes oli planeeritud 2014. aasta kultuurisündmuste arvuks 62, sh vahendatud sündmusi 25. Täidetud ja ületatud sai eeldatav rahvamaja poolt korraldatavate sündmuste arv, vahendatud kultuurisündmuste toimumise arv vähenes tunduvalt, aga vahendatud sündmusi ongi raske ette prognoosida.

Rahvamaja ruume rentida soovijate arvu vähenemine on tingitud nii ringitegevuse suurenemisest (raske on leida sobivat aega, mil ruumid on vabad) kui ka rendihindade tõusust.

Tänu Põhja-Tallinna Valitsuse rahalisele toetusele toimusid traditsioonilised sündmused: Eesti Vabariigi 96. aastapäeva kontsert, kus esines Pärnu mandoliiniorkester (dirigent Olavi Kõrre) ning Toomapäeva lastehommik, mida 8-aastase pausi järel viis läbi legendaarne Pelgulinna Päntu (Venno Loosaar). Lastehommikul esinesid rahvamaja showtantsurühma Desiree´väikesed tantsutüdrukud ning pärimuslikke mänge aitasid läbi viia lastefolgi lapsed.

Pelgulinna Folklooriklubi korraldas beebi- ja lastefolgi rühmade eestvedamisel avatud munapühade ning kadri- ja mardipäeva õpitoad, mis osutusid väga menukaks ja külastajaterohkeks. Toimusid traditsioonilised rahvamaja muusikaõpilaste kontserdid nii talvel kui kevadel. Rõõm on tõdeda jätkuvat publiku arvu suurenemist nendel kontsertidel.

2014. aastal toimus rahvamajas võrreldes eelmiste aastatega vähem erinevate rahvuste kultuuriõhtuid. Aasta jooksul mitmel korral toimusid aga vähemusrahvuste ühenduse „Balti Rand“ salongiõhtud. Edukalt sai teoks traditsiooniline laste kunstistuudio suvekursus ja väljasõidukursus Raasiku Kunstikeldrisse. Põnevaks osutus Pelgulinna Rahvamaja töötajate osalemine Rakuöö üritusel, kus toimus keraamika põletamine kasutades Jaapanist pärit iidset põletusmeetodit raku. Koostöös Pelgulinna Seltsiga toimusid kord kuus eakate teeõhtud, kus oli heatasemeline kultuuriprogramm tuntud esinejatega ja päevakohaste teemadega. Mitmeid põnevaid loenguid ja seminare erinevatel teemadel pidasid Almer Jansu, OÜ Fohow esindajad ja OÜ E.Lu seminarisarjaga “Aurora Maa planetaarsete muutustega”.

Aasta jooksul eksponeeriti rahvamaja saali seintel mitmete eripalgeliste kunstnike töid: Remo Savisaare linnufotod; Urmas Vaino mandalad; Veronika Kaevandes 90 maalinäitus; Eve-Ly Villbergi pliiatsitehnikas maalide näitus, Anu Pihli plasmatööde näitus; ülevaatenäitus Hiina tervisevõimlemisest Qigongist; Anu Käski pastellmaalide näitus; Jüri Jõgeva talviste loodusfotode näitus.

Beebi- ja lastefolgi rühmad sisustasid urbepäeval Eesti Vabaõhumuuseumis lastehommiku. Edukaks ja meeleolukaks osutus Pelgulinna Päeva raames rahvamaja hoovis avatud laste folgihoov, kus lastega meisterdasid, mängisid ja laulsid rahvamaja lasteringide juhendajad Terje Mudist, Kreete Viira ja Inga Rand.

Rahvamajast väljas esineti 15 erineval sündmusel. Rahvamaja tantsurühmad esinesid Pelgulinna Päeval, Kalamaja Päevadel, Tallinna vanalinna päevadel, memme-taadi päevadel Eesti Vabaõhumuuseumis ja Tallina jõuluturul. Rahvamaja rahvatantsurühmad Erika Põlendiku juhendamisel osalesid XIX üldtantsupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg“.

Rahvamaja rahvatantsujuhendjale Erika Põlendikule omistati 2014. aastal Põhja –Tallinna kõrgeim tunnustus „Põhja Täht“.
Kõhutantsu algajate rühma juhendaja Kirsimari Lepik võitis Lätis rahvusvahelisel kõhutantsufestivalil „Piramida“ III koha; Rahvusvahelisel Idamaise Tantsu Festivalil Tallinnas I koha. Olles esimene eestlane, kes pälvis selles valdkonnas nii kõrge auhinna, kirjutas ta ennast väärikalt Eesti kõhutantsu ajalukku ning kannab uhkusega tiitlit „Eesti parim kõhutantsija“.

Rahvamaja külastatavus kuude lõikes

Meie iga-aastase traditsioonilise loenduse andmetel külastas rahvamaja 2014. aastal:

  • veebruarist – aprillini 4558 inimest,
  • oktoobrist – detsembrini 4360 inimest.

Võrdluseks: 2013. aastal külastas veebr.-apr. 4261 ja okt.-dets. 4990 inimest. Kahe aasta võrdlusest on näha, et rahvamaja külastatavus on vähenenud 333 inimese võrra.

Kokkuvõteks võib öelda, et kultuuriaasta 2014 oli edukas. Suurenes nii ringide kui ka ringidest osavõtjate arv, mis on ka rahvamaja põhimissiooniks. Kultuurisündmustest osavõtjate arv on arvuliselt küll vähenenud, kuid kui vaadata seda arvu proportsioonis korraldatavate kultuurisündmuste arvuga, siis on eelmiste aastatega võrreldes jäänud külastatavus samale tasemele või isegi tõusnud.