PELGULINNA RAHVAMAJA KULTUURIAASTA 2013

Pelgulinna Rahvamaja kultuuriaasta 2013 on külastajate arvu poolest möödunud tõusvas joones. Maja prioriteediks on heal tasemel ringitegevus ning rahvakultuurialaste sündmuste korraldamine Pelgulinna Folklooriklubi ja lastefolgi rühmade osalusel.

Toimusid traditsioonilised kontserdid:  EV 95. aastapäeva kontsert, esinejateks Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala; ning Toomapäeva kontsert NUKUkoori osalusel. Mõlemaid eelmainitud sündmusi rahastas Põhja-Tallinna Valitsus.

Põnevaks ja meeldivaks kogemuseks osutus Pelgulinna Folklooriklubi korraldatud pärimuskultuuripäev, mis oli suunatud Põhja-Tallinna piirkonna Vene koolide 7. klassidele. Projektis osalesid Ranniku, Ehte ja Karjamaa Gümnaasiumite 7. klasside õpilased. Sarnaseid koostööprojekte on plaanis koostöös Põhja-Tallinna Linnaosavalitsuse kultuuri- ja hariduskomisjoniga korraldada ka edaspidi.

Toimusid traditsioonilised rahvamaja muusikaõpilaste kontserdid nii talvel kui kevadel. Rõõm on tõdeda publiku arvu suurenemist ka nendel kontsertidel.

Väga menukaks osutusid Pelgulinna Folklooriklubi ja lastefolgi rühmade eestvõttel toimunud mardipäeva, kadripäeva ja jõulukommete avatud õpitoad.

Sügishooaja alguses toimus traditsiooniline rahvamaja kõhu- ja mustlastantsijate salongiõhtu täis värvikirevaid tantsunumbreid ja kauneid kostüüme.

2013. aasta üks meeldejäävamaid ja edukamaid projekte leidis aset 26. oktoobril: üle-Eestilise projekti Rahvamaja24h raames korraldatud sündmus “Ühtehelisemise vägi”, kus läbi terve öö lauldi erinevate eestlauljate osalusel (Kreete Viira, Jaagup Kippar, Munuksed, Margus Prangel, Erki Meister, Astra Küttt, Jaak Johanson, Reelika Rohtmaa, Kaia Karjatse). Öös kõlasid regilaul, kõrilaul, koorilaul, seltskonnalaul, väelaul, tervendavad gongihelid. Sündmusest võttis osa rohkelt inimesi nii Pelgulinnast kui ka mujalt Tallinnast; tagasiside oli väga positiivne, mitmedki osalejad soovisid sarnase sündmuse kordamist.

Toimusid erinevate rahvuste (Läti, Moldova-Rumeenia ühingu “Casa Mare”, Ukraina Naiste Liidu, Moldova kultuuriseltsi) kultuuriõhtud.

Edukalt sai teoks traditsiooniline laste kunstistuudio suvekursus ja sügisene väljasõidukursus Raasiku Kunstikeldrisse.

Koostöös Pelgulinna Seltsiga toimusid kord kuus eakate teeõhtud, kus oli heatasemeline kultuuriprogramm tuntud esinejatega ja päevakohaste teemadega.

Mitmeid põnevaid loenguid seminare erinevatel teemadel pidasid Almer Jansu, OÜ Fohow esindajad ja OÜ Birdtribe seminarisarjaga “Minu teadvustatud elu”.

Aasta jooksul eksponeeriti rahvamaja saali seintel mitmete eripalgeliste kunstnike töid: Avo Päädami, Kristel Sergo, Larissa Romanova, Merike Läte maalid ning Hermes Sarapuu lumehelbefotod.

Pelgulinna Folklooriklubi ja lastefolgi rühmad esinesid rahvusvahelisel folkloorifestivalil BALTICA ning beebi- ja lastefolgi rühmad sisustasid  palmipuudepühal Eesti Vabaõhumuuseumis lastehommiku.

Rahvamaja tantsurühmad ja noored soololauljad esinesid Pelgulinna Päeval, Kalamaja Päevadel, Kopli Seltsi poolt korraldatud kevadlaadal, vanalinna päevadel, memme-taadi päevadel EVM-is ja Tallina jõuluturul.

Ringide statistika


Aastal 2013 tegutses rahvamajas 31 ringi, neist 9 täiskasvanutele, 11 lastele-noortele, 11 ringi, kus võivad osaleda nii täiskasvanud kui lapsed-noored. Ringides osalejaid oli  2013. aastal kokku 649. (Võrdluseks: 2012. aastal, tegutses 30 ringi, osalejate arv 507, neist täiskasvanutele 9, lastele-noortele 11, ja ringe, kus võivad osaleda nii täiskasvanud kui lapsed-noored 10).


Väikelaste lauluring “Muusikatuba” jätkas 2013. aastal tegevust vaid hommikuse rühmana ning beebifolk ja lastefolk jätkas 2013. aastal kokku 4 rühmaga. II poolaastal alustas taas tegevust laulustuudio Bel Canto ja uue ringina lisandus Desiree väikeste tüdrukute tantsuring.

Kahe aasta võrdlusest on näha, et ringide arv on 2013. aastal 1 võrra suurenenud, aga täituvus on 2013. aastal lausa 142 inimese võrra parem. Aasta kokkuvõtteks võib öelda, et täituvus oli hea kõigil ringidel, populaarsemad ringid on õmbluskursus, klaveriõpe, kitarriõpe, beebifolk, lastefolk, masinkudumine ja Katariina Energiatreening.

Sündmuste statistika


Aasta jooksul toimus rahvamajas kokku 62 kultuurisündmust, neist 37 rahvamaja korraldatud sündmust ja 25 vahendatud sündmust. Kultuurisündmustel osales kokku 2134 inimest (võrdluseks: 2012. aastal toimus rahvamajas kokku 68 sündmust, neist 44 rahvamaja korraldatud ja 24 vahendatud sündmust. Kokku osales sündmustel 1788 inimest).

Kahe viimase aasta võrdlusest on näha, et 2013. aastal küll rahvamaja enda korraldatud sündmuste arv vähenes, aga sündmustest osavõtt oli tunduvalt suurenenud, kokku 346 inimese võrra.

Rahvamajast väljas esineti 20 erineval sündmusel.

Rahvamaja külastatavus kuude lõikes

Meie iga-aastase traditsioonilise loenduse andmetel külastas rahvamaja 2013 aastal:

- veebruarist – aprillini 4261 inimest,
- oktoobrist – detsembrini 4990
inimest.

Võrdluseks: 2012. aastal külastas veebr.-apr. 4322 ja okt.-dets. 4482 inimest.
Kahe aasta võrdlusest on näha, et rahvamaja külastatavus on kasvanud 447 inimese võrra. Statistika järgi on näha, et on kasvanud nii rahvamaja sündmuste külastatavus kui ringides osalemise arv, mida kinnitab ka kuude eeltoodud külastatavuse statistika number kuude lõikes.

Saavutused

Laste kunstistuudio osales Kullo Galerii poolt korraldatud näitusel “Haldjate kokkutulek”, kus Maria Lee Moorits sai omavanuseliste hulgas II koha tööga “Haldjate öö”.

Rahvamaja kõhutantsu õpetaja Kirsi Mari Lepik pälvis I koha IX Idamaise Tantsu Festivalil.

Rahvatantsu rühmade juhendaja Erika Põlendik pälvis nii Eesti kui Tallinna Aasta Koolitaja tiitli.

Suvekuudel vahetati rahvamaja II korruse kabinettide põrand, mis oli vajunud auklikuks ning teostati ülemistes ruumides remont. Tänu heale rahalisele laekumisele ning lumevaesele ja soojale talve algusele tekkis aasta lõpus rahalisi vahendeid ning väljavahetamisele läks kunstilise juhi ja huvijuhtide kasutuses olev vana arvuti.

Aasta eelarveks oli 134 841,00 eurot

Sellest omatulud moodustavad 22 449,44 eurot