PELGULINNA RAHVAMAJA KULTUURIAASTA 2012

Pelgulinna Rahvamaja 2012. aasta üllatas omavahendite hea täitumisega.

Aastal 2012 tegutses rahvamajas 30 erinevat ringi, milles osales 507 inimest; neist täiskasvanutele 9, lastele-noortele 11, ja ringe, kus võivad osaleda nii täiskasvanud kui lapsed-noored 10.

Võrdluseks: 2011. aastal tegutses rahvamajas 29 ringi, 531 osalejaga.

Tegevuse lõpetas  laulustuudio BelCanto, uuena alustas tegevust lastele mõeldud lauluring “Muusikatuba”, kahe erineva grupiga. Populaarsemad rahvamaja ringid aastal 2012 olid masinkudumise kursus, õmbluskursus ning lastefolk ja beebifolk, eelmisel aastal tegutses kokku 5 rühma eri vanusest lastele.  Kui eelpool nimetatud kursustest osavõtt oli üle ootuste hea, siis ei saa seda öelda liikumisrühmade kohta, kus osavõtjate arv vähenes peaaegu kolmandiku.

Lisaks rahvamaja ringidele korraldas rahvamaja mitmeid projekt-kursusi: toimus ilukirja kursus ja aiandusteemaline loeng-praktikum “Põhja-Tallinn kauniks”, mida finatseeris Põhja-Tallinna Valitsus. Edukalt jätkusid Olga Kublitskaja niplispitsi õpitoad, uuena alustas sügisest keskpäevane Qigongi kursus, mis mõeldud eakamatele.

Aastal 2012 toimus rahvamajas kokku 68 sündmust, neist 44 rahvamaja korraldatud ja 24 vahendatud sündmust. Kokku osales sündmustel 1788 inimest.

Võrdluseks: 2011. aastal toimus 40 rahvamaja korraldatud sündmust ja 19 vahendatud sündmust, kokku käis sündmustel 1708 inimest.


Kahe aasta võrdlusest tuleb välja, et on suurenenud vahendatud sündmuste arv.

Väljaspool rahvamaja osalesid rahvamaja kollektiivid 43 erineval kultuurisündmusel.
Rahapuuduse tõttu jäi kahjuks ära traditsioonilinie Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert, toimus aga Toomapäeva kontsert detsembris.

Pelgulinna folklooriklubi korraldas erinevate rahvakalendritähtpäevade tähistamiseks avatud õpitubasid. Toimusid rahvamaja muusika- ja lauluõpilaste kontserdid talvel ja kevadel.

Jätkus meeldiv koostöö Almer Jansuga, kes korraldas rahvamajas mitmeid põnevaid sündmusi tervendavate gongide ja kristallkaussidega. Toimusid erinevate rahvuste (Ukraina, Moldova-Rumeenia, Tatari) kultuuriõhtud.

Edukalt sai teoks traditsiooniline laste kunstistuudio suvekursus ja sügisene väljasõidukursus Raasiku Kunstikeldrisse.

Koostöös Pelgulinna Seltsiga toimusid kord kuus eakate teeõhtud, kus oli heatasemeline kultuuriprogramm tuntud esinejatega ja päevakohaste teemadega.

Rahvamaja rahvatantsurühmad osalesid Soome-Eesti tantsupeol.

Aasta jooksul eksponeeriti rahvamaja saali seintel mitmete eripalgeliste kunstnike näitusi: Malle Raet, Larissa Romanova, Galina Parik, Neeme Lall ja Urmas Vaino mandalad.

Sai valmis rahvamaja arengukava aastateks 2012-2017, kus on kirjas rahvamaja töösuunad ja lähiaastate arenguprioriteedid.

Kauni uue põranda sai  garderoob-tööruum ning remonditud sai katkine  vihmaveetorustik, mis seoses 2010 aasta lumerhoke talvega töökõlbmatuks muutunud oli.

Meie iga-aastase traditsioonilise loenduse andmetel külastas rahvamaja 2012 aastal:
veebruarist – aprillini  4322 inimest,

– oktoobrist – detsembrini 4482 inimest.

Võrdluseks: 2011. aastal külastas veebr.-apr. 4175 ja okt.-dets. 4369 inimest.
Kahe aasta võrdlusest on näha, et rahvamaja külastatavus on pisut kasvanud.

Omavahendite tulubaasi kasvule aitasid kaasa 01. jaanuarist 2012 tõusnud rahvamaja teenuste hinnad.

Omavahendite eelarve oli 2012 aastaks 18 000 eurot.

– ringid 17 170

– piletitulu 100

– kultuuri muu teenus  730

– kultuuriruumi kasutamine 0

Tänu heale külastatavusele lisandus lisaeelarvega 2500 eurot

Mis tõstis OMAVAHENDID: 20500 eurot

Täitmine:

– ringid                                 19370 eurot 20291 eurot

– teenus                                    830 eurot 579 eurot

– kultuuriruumi kasutamine     200  eurot 150 eurot

– piletitulu                               100 eurot 0

Kokku täitmine: 21020 eurot