KULTUURIAASTA 2007 PELGULINNA RAHVAMAJAS.

Pelgulinna Rahvamaja eesmärgiks on vaba aja veetmise võimaldamine erineva vanuse ja vajadustega sihtgruppidele.
Eesmärgi teostamiseks pakume kõikidele huvilistele võimalust osaleda rahvamaja huviringide töös ning erinevatel kultuurisündmustel.
Läbi oma tegevuse kasvatame ja soodustame tolerantsi ja lugupidamist eri rahvusest linnakodanike vahel tõstes esile nii nende kui ka eesti omakultuuri ilminguid.

2007. aastal uuenes ja laienes täiskavanutele ning lastele-noortele suunatud harrastustegevuse teenus.
Tegevust alustasid 3 uut huviringi: Katariina energiatreening, joogakursus algajatele, flamenko kitarriõpe.
Tegevuse lõpetas 2 huviringi: pop-jazz laulustuudio ja noorte näitestuudio Teatriviirus.
Pop-jazz laulustuudio tööd jätkab noorte soololauluring ning Teatriviiruse tegevuse jätkajaks on laste näitestuudio Teatripisik.

Kokku tegutses 2007 aastal 30 huviringi 495 osavõtjaga, neist
laste-noorte huviringe 10 osalejaid 229
täiskasvanute huviringe 16 osalejaid 178
eakate huviringe 4 osalejaid 88
(Aastal 2006 tegutses rahvamajas 28 huviringi 507 osavõtjaga.)

Numbriliste näitajate vastuolu (ringide arvu suurenemine ja osalejate arvu vähenemine) on seotud ringijuhtide vahetusega, mis reeglina toob kaasa esialgse osalejate arvu vähenemise. Hooajal 2007-2008 vahetusid kolme huviringi juhendajad. Ka uute ringide stabiilse koosseisu komplekeerumine on aeganõudev protsess.

HUVIRINGIDE ARV PELGULINNA RAHVAMAJAS

HUVIRINGIDEST OSAVÕTJATE ARV PELGULINNA RAHVAMAJAS

2007 aastal pidas Pelgulinna Rahvamaja oluliseks põõrata enam tähelpanu pakutava teenuse kvantiteedile, et tõsta seeläbi korraldatavate ürituste kvaliteeti.
Ajendiks- soov pakkuda külastajatele kultuurisündmusi, mille järgi(eelnevate aastate uurimuse põhjal) on suurem nõudlus ning ellukutsuda uusi projekte,mis oleksid omanäolised ning erineksid teiste linnakultuuriasutuste poolt pakutavast.

Aastal 2007 toimus Pelgulinna rahvamajas või rahvamaja osalemisel kokku 117 kultuurisündmust, neist
rahvamajas 69 sündmust 3681 osalejat
väljaspool rahvamaja 38sündmust 11784 osalejat
vahendatud 10 sündmust 934 osalejat

KULTUURISÜNDMUSTE ARV

KULTUURISÜNDMUSTEST OSAVÕTJATE ARV

Võrreldes aastaga 2006 on kultuurisündmuste üldarv küll vähenenud, kuid üheks kaalukaks teguriks siinjuures on rahvamaja huviringide kasv.

Kuna rahvamaja ruumid on väikesed ning hoone seintel puudub heliisolatsioon, siis on praktiliselt võimatu korraldada samaaegselt üritusi ning võimaldada huviringide tegevust.
Seega tuleb paratamatult teha valikuid, mille tulemusena jäävad kaalukausile vaid kvaliteetüritused ning huviringide tegevuse laienemine.
Rahvamajas toimuvate kultuurisündmuste arv kahanes aastal 2007 põhjusel, et Rahvuskultuuride Ühendus Lüüra vähendas rahvuslike õhtute korraldamist Pelgulinna rahvamajas. Põhjuseks Lüüra oma maja valmimine.
Koostööprojekt Lüüraga jätkub, kuid regulaarselt igakuiseid ettevõtmisi hetkel ei toimu.
Samas jätkame ja uuendame koosootööprojekte tantsutrupiga Modus, mille tulemusena toimuvad Pelgulinna Rahvamajas rahvusvahelised Lindy hopi võistlused ”Jaak ja Juuli.”
Jätkub koostöö Estonia Seltsiga, korraldamaks ühist kontsertprojekti Maiuspala muusikagurmaanidele.

Tähtsal kohal meie ettevõtmiste loetelus on traditsioonilised sündmused:
Noorte jazzipäev Pelgulinnas, lastehommikud, talvised muinajutupäevad lastele, riiklike-ja rahvakalendritähtpäevade tähistamine, tatsusalongiõhtud täisealistele ja eakate teeõhtud (koostöös Pelgulinna Seltsiga).

Tänu heale koostööle Põhja-Tallinna Valitsusega, kes toetab meie kultuurisündmusi, suudame piletihinnad madalal hoida, mis tagavadki meie üritustest rohke osavõtu.

2007 a. kevadhooaja kolme kuu (veebruar, märts, aprill) statistika näitab, et sellel ajavahemikul külastas rahvamaja 5091 huvilist, neist ringide töös osales 4352 ning kultuurisündmusi külastas 739 inimest.
Sügishooaja kolme kuu jooksul (oktoober, november, detsember) külastas rahvamaja kokku 5132 inimest, ringides osales 4002 huvilist ja kultuurisündmustel oli osalejate arv 1145

Omavahendite näitajate poolest on rahvamaja tulude kasv olnud positiivne.

Omatulude arvelt katame lepinguliste ringijuhtide töötasu.

Aastal 2008 on rahvamaja prioriteediks vaba aja teenuse pakkumisel soodsa kultuurikeskkonna loomine. Pelgulinna Rahvamaja missioon on orienteeritud ühiskonnas valitsevatest vajadustest, ka kultuurilistest väärtustest, mida on võimalik paikkonnas ärgitada lähtuvalt vajadustest ja üldistest arengutest.
Tähtsaks peame, et võimalikult paljud inimesed saaksid ise osaleda kuluuriprotsessis. Soovime muuta sisukamaks igas vanuses elanike vaba aja veetmise võimalused, jätkates traditsiooniliste kultuurisündmustega ja algatades uusi; toetades seltside ja klubitegevuse loomist ja arendamist, korraldades täiskasvanute täiendkoolitusi ja noorte omaalgatust. Selgitame välja elanikkonna ootusi vaba aja veetmise võimaluste kohta, sest kohalik kultuuriasutus on sidusasutus kollektiivide, seltside, ühingute, omavalitsuste ja teiste asutuste vahel. Selleks, et kõik 2008 aastal toimiks paremini on vajalik pöörata suuremat tähelepanu suhtele meediaga.
Pelgulinna Rahvamaja püüab hoida, kaitsta ja toetada väljakujunenud traditsioone ja ündmusi, samas otsida teid ning vahendeid uute ja huvipakkuvate ideede jõustumiseks.