2002. AASTA PELGULINNA RAHVAMAJAS.

Pelgulinna Rahvamajale tähendas 2002.a. 45. hooaja algust ja kandis ühtlasi ka heade emotsioonide aasta nimetust.

Sellele motole olid pühendatud ka kõik rahvamaja ettevõtmised. Tulemusi võib pidada rõõmustavateks, sest võrreldes eelmise aasta näitajatega on huvi rahvamajas toimuva suhtes tunduvalt tõusnud ning ka rahvale pakutavate ürituste arv on kasvanud.

Rahvamaja eestvedamisel ja osalemisel toimus 120 üritust ligi-kaudu 21 800-e osavõtjaga. (2001.aastal oli sündmusi 116 ja osavõtjaid 13 600)

  • Populaarsed ja oodatud olid ka sel aastal lastehommikud oma erinevate programmide ning Pelgulinna Päntu mängudega.
  • Rahvakalendri tähtpäevade tutvustamine on toonud hulgaliselt huvilisi ümbruskaudsetest koolidest ja lasteaedadest.
  • Sel aatal nägid lapsed traditsioonilises jõulueelses “Telliskivi tänava talvetoas” folklooriklubi etendust “Saja-aastased jõulud” ning kuulsid iidseid muinasjutte laiast maailmast. Tore oli tõdeda nii publiku kui ka ajakirjanduse elavat huvi toimuva suhtes.
  • Eakas rahvas külastab meeldiva järjepidevusega teeõhtuid, et kuulata uudiseid ning jälgida kultuuriprogrammi.
  • Traditsiooniline Pelgulinna päev oli sel aastal pühendatud vanemale generatsioonile ja kandis nimetust “Põhja-Tallinna eaka rahva kohtumispäev”.

Käivitus uus projekt “Laupäevalaulud-ja lood”, mille EESMÄRK ON: PAKKUDA KORD KUUS LINNAKODANIKELE MITMEKÜLGSET, PROFESSIONAALSET JA TASKUKOHAST KULTUURILIST MEELELAHUTUST KA PELGULINNAS. Projekt saab teoks tänu Põhja-Tallina Valitsuse toetusele. Tagasiside toimunud kontserditelt ja etendustelt on olnud soe ja psitiivne. See on oodatud ja vajalik meelelahutusvorm, mida kinnitab ka senine publikurohkus.

Huviringide ja kursuste arv on jäänud küll samaks: 24, kuid nende täituvus on saja inimese võrra suurem kui 2001.a. Neist lapsi 196,täiskasvanuid 130 ja pensionäre 68. Kasvanud on laste ja täiskasvanute osalus, pensionäride juurde tulek on pisut tagasihoidlikum. Traditsiooniliselt stabiilne on just rahvakultuuri kollektiivide (rahvatantsurühmad, folklooriklubi) liikmeskond Sama stabiilne ja tulemuslik on ka nende ringingide töö. Näiteks rahvamaja naisrahvatantsurühm on mitmekordne vabariigi naisrühmade võistutantsimise laureaat. Viimane esikoht võeti mullu märtsis Tartust, kus toimus U.Toomi ja H. Aassalu tantsude võistutantsimine. Folklooriklubi osales juunis Novgorodi folkloorifestivalil “Sadko”ja sai seal suure publikumenu osaliseks. Ka näitestuudio “Teatripisik” naases Tallinna koolinoorte teatrifestvalilt” Kanutiaia Kann”, kuue preemiaga . Laste kunstistuudio töidki on mitmetel konkurssidel esikoha väärilisteks peetud.

Aasta edukaim uustlnukas RM ringide peres, on kõhutantsuring. Seda nii osavõtjate arvu, kui huvitava töö poolest. Laste- ja noorteringide uustulnukad – tütarlaste moderntantsu – trupp ja poiste võimlemise- ja akrobaatikaring on tublilt startinud. Toimusid eeltööd seenioritantsu, kunstlillede valmistamise ja nipiringi töö alustamiseks, et need kohe 2003.a. hakul käivitada. Jätkus koostöö erinevate rahvusrühmadega.(ukraina, valgevene, korea, baškiria, jne.)

Otsime jätkuvalt uusi reklaamiväljundeid, sealhulgas uusi võimalusi ja vahendeid suhtlemiseks meediaga. Tore, et lisaks meie senistele partneritele, oleme leidnud huvi ja kajastamist TV3 Linnauudistes ning võimaluse paigutada rahvamaja reklaami ja infot Tallinna koduleheküljel asuvasse kultuurikalendrisse ja infokasse. Suvel valmisid uued maja tööd kajastavad bukletid. Uuendanud oleme oma kodulehekülge.

Rahvamaja poolt teenitud omatulu oli 2002.a. 120559 kr., (2001 – 104948 kr)

Püüame jätkata neid projekte, mis on linnakodanikele harivad, huvitavad ja annavad positiivseid emotsioone.
Arengukavast lähtuvalt oleme 2002 aastal:

  • toetanud ja edasi arendanud väljakujunenud traditsioone ( ka rahvakultuuri valdkonnas)
  • andnud võimaluse pelgulinlastel ennast teostada ( huviringid, seltsid, jne.)
  • oleme toonud pelgulinlastele lähemale kultuuritarbimise ja muutnud selle ka kättesaadavamaks

2003 aasta on Pelgulinna Rahvamajas eri rahvuste koostöö aasta! Püüame jätkuvalt tuua majja huvitavaid kollektiive teiste rahvuste esindajatelt. Läbi teiste õpime tundma ka ennast, et oleks tulevikus lihtsam olla Euroopa Liidus.!!!!

Eelarve tulud

Kinnitatud kassaeelarve: 1252000.-
Sellest omatulud: 130000.-

Asutuse omatulud koosnevad:

  • piletitulud
  • tasulised ringid

Aastaks 2002 planeeritud omatulu oli 130000.-
Täitmine 120559.-

Toetus Põhja Tallinna Linnaosast 34000.- ürituste läbiviimiseks

Aruandevormide iseloomustavad andmed.

Vorm 1 – bilanss

Rida 7.5 Ettemaksed hankijatele
Joogiveemasin Saku Läte

Rida 9.3 Muu inventar,tööriistad,sisseseade ja muud
Soetatud aasta jooksul 170547.82 (gaasikatel 72028.-, arvuti 34159.82, pianiino 58000.-, rahvariided 6360.-)
Põhivahendist bilansivälistele kantud rahvariided 60934.90.Maha kantud rahvariided 4800.-, pianiino 3000.-

Rida 10.3 Ostetud patendid,litsentsid
Soetatud antiviiruse programm 2596.-

Rida 11.5 Võlad tarnijatele
Detsembrikuu kulude arved 14351.09(Tallinna Vesi,Eesti Energia AS,Eesti Telefon,Cleanaway Tallinn AS, Eesti Gaas,Avera Trading,SL Õhtuleht)

Rida 22.1 Bilansiväliselt arvestatava vara maksumus
Soetatud 33648.20,üle tulnud põhivahenditest 60934.90. Maha kantud 11014.90

Vorm 2 – Tulemiaruanne

Aruandeaasta tulem on negatiivne.

Raamatupidamises kasutusel programm “Tresor”, mis vastab raamatupidamise juhenditele.

Direktor: Urve Mägi

Raamatupidaja: Rut Tsiugand