2001. AASTA PELGULINNA RAHVAMAJAS.

2001 aasta oli sisulise töö osas Tallinna Pelgulinna Rahvamajale ühelt poolt stabiilne ja teisalt edukas. Lisaks traditsioonilistele ja muudele sündmustele ning töösolevatele projektidele õnnestus käivitada veel neli uut projekti:

 1. Koostöö arendamine eri rahvusest noorte vahel.
  Koostööpartneriks Rahvuskultuuride Ühendus Lüüra.
  Eesmärk: ühiste ürituste abil aidata kaasa integratsiooniprotsessile.
 2. Lähme külla.
  Eesmärk: tutvustada ümbruskonna lasteaedadele Pelgulinna Rahvamaja mudilasringide tööd ja propageerida lastele mõeldud kultuuriüritusi.Tekitada väikelastes huvi ning pakkuda neile võimalusi rahvamaja ringides osalemiseks.
 3. Pelgulinna Rahvamaja suvine kunstikursus.
  Eesmärk: õpetada lapsi märkama ja väärtustama kodukandi (Põhja -Tallinna) kauneid ja põnevaid kohti.Pakkuda suvisel koolivaheajal huvitavat ja arendavat tegevust.
 4. Laste – ja nooteprojekt “ise eha on in”
  Eesmärk: aidata koolinoortel talvist koolivaheaega huvitavalt ja mitmekesiselt sisustada, pakkudes neile võimalust osaleda erinevates huvitubades(õmblemise töötuba, kunsti- ja käelise tegevuse töötuba, rahvalike laulumängude ja tantsude tuba, teatrihuviliste tuba.

Tegutses 24 taidlus- ja huvialaringi 299 osavõtjaga (94 täiskasvanut, 149 last ja 56 pensionäri)
Hoogsalt ja edukalt alustas uus mudilaste laulustuudio ning ettevalmistustööd toimusid 2002 aasta alguses alustavate ringide avamiseks: kõhutants, nipiring,eakate lauluklubi,laste seltskonnatants.

Kokku toimus 116 sündmust ja neis osales ligikaudu 13 600 inimest. (aastal 2000 olid need näitajad 90 sündmust ja 12 655 osalejat) Neist omas majas oli 71 kultuurisündmust.

Suuremad sündmused: rahvatantsurühma TONTAR osavõtt Spordiühingu “KALEV 100″ esinemisest, Pelgulinna Folklooriklubi osavõtt rahvusvahelisest folkloorifestivalist “Baltica”, rahvatantsurühma TONTAR osavõtt Keila Rahvusvaheliset tantsufestivalist, näitestuudio TEATRIPISIK osavõtt vabariiklikust KOOLITEATRITE FESTIVALIST ja ülelinnalisest projektist LASTELT LASTELE, M. Adelmani laulustuudio osavõtt Põhja-Tallinna laste laulukonkursist KEVADSILLER, laste kunstistuudio osavõtt: Põhja-Tallinna ja Kopli Noortemaja joonistusvõistlusest “VANALINN LÄBI LAPSE SILMADE”, Kommivabrik KALEV korraldatud joonistusvõistlusest OMA JÕULUEHE, joonistused saadeti ka ülevabariigilisele mardilaadale SOKK.

1. Asutuse omatulud.

AASTAKS 2001 PLANEERITUD OMATULU OLI 124,0 TUH.KR.
Täitmine 104948 tuh.kr.

Omatulud koosnevad:

 • Tasulised kursused
 • Piletite müük

Omatulude kasutamine:

 • Ajutised tööettevõtulepingud
 • Ringide reklaam
 • Kultuuriteenuse ostmine

2. Toetused.

Koostöös Põhja- Tallinna Valitsusega oleme läbi viinud 2001 aastal hulganisti traditsioonilisi üritusi: lastehommikud, rahvakalendritähtpäevade üritused, eakate teeõhtud, Pelgulinna Päev, Telliskivitänava Talvetuba

Toetused kokku: 95900 tuh. kr.
3. Jooksev remont.

PLANEERITUD SUMMA 318,0 TUH. KR.

 • Paekiviaia ehitus koos sepisaia paigaldusega 221391,60 kr.
 • Abihoone lammutus ja äravedu 26904,0 kr.
 • R/betoontrepi, kaldtee ja tugimüüri ehitus koos drenaazi ehitusega 69696,7 kr.

4. Infotehnoloogilised vahendid

2001 aasta eelarves ei olnud infotehnoloogilisi vahendeid ette nähtud. Kaasaja tingimustes on selline olukord väga raske, kus majas on ainult üks arvuti ja kogu informatsioon ja reklaam toimib läbi ühe arvuti. Maja töö seisukohalt oli vajalik osta arvuti inventari arvelt.
Riistvara 21310,0 kr.
Tarkvara 5884,98 kr.

Aasta algul sõlmisime interneti püsiühenduse ATLAS ADSL.

Aruandevormide iseloomustavad andmed.

Kohustused on tekkinud seoses arvete saabumisega jaanuaris 2002, detsembri kulude kohta. Kõik kohustused on likvideeritud jaanuaris (vt. Lisa 7)
Ettemaksetena on joogivee masina rent ( vt. Lisa 6)
Materiaalne põhivara on suurenenud : (lisa 3)
Aruandeaasta tulem on positiivne.
Omatulusid laekus planeeritust vähem 20,0 tuh.kr.