Teenuste hinnad

Tallinna Kultuuriamet
KÄSKKIRI
Tallinn 07.10.2016 nr TKA-4/51
Tallinna Pelgulinna Rahvamaja tasuliste teenuste hindade muutmine ja kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määrusega nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 28.jaanauri 2016   määruse nr 3 „Tallinna Kultuuriameti   põhimäärus“ § 8 lg 2 p 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2013 määrusega nr 106 kinnitatud „Tallinna Pelgulinna Rahvamaja põhimääruse“ § 3 lg 4 alusel

1. Kehtestada alates 15. oktoobrist  2016 Tallinna Pelgulinna Rahvamaja teenuste hinnad alljärgnevalt:

Jrk

nr

Teenus Ühik Hind käibemaksuta

Käibemaksu määr

%

Lõpphind

1.1 Saali kasutusse andmine äriühingutele tund 60.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 60.00
1.2 Saali kasutusse andmine mittetulundusühingutele

tund 40.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 40.00
1.3 Muusikainstrumendi õpe 4 korda kuus ´a 60 minutit kuu 50.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 50.00
1.4 Käsitööalased ringid 4 korda kuus `a 120 minutit kuu 50.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 50.00
1.5 Laulustuudiod 4 korda kuus a 60 minutit kuu 40.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 40.00
1.6 Kunstialased ringid täiskasvanutele `a 60 minutit tund 5.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 5.00
1.7 Kunstialased ringid lastele 4 korda kuus `a 60 minutit (sisaldab materjalide maksumust) kuu 16.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 16.00
1.8 Liikumisrühmad täiskasvanutele 8 korda `a 60 minutit kuu 40.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 40.00
1.9 Liikumisrühmad lastele ja täiskasvanutele 4 korda kuus `a 60 minutit kuu 20.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 20.00
1.10 Eritantsualased ringid a´60 minutit tund 8.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 8.00
1.11 Vello Vaheri võimlemine väikelastega 4 korda kuus a`45 minutit kuu 30.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 30.00
1.12 Programmeerimise ring lastele 4 korda kuus a` 90 minutit kuu 30.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 30.00