Teenuste hinnad

Tallinna Kultuuriväärtuste amet
KÄSKKIRI
Tallinn 18.11.2014 nr KVA-4/66
Tallinna Pelgulinna Rahvamaja tasuliste teenuste hindade muutmine ja kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määrusega nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 6. mai 2010 määruse nr 25 „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti põhimäärus“ § 8 lg 2 p 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2013 määrusega nr 106 kinnitatud „Tallinna Pelgulinna Rahvamaja põhimääruse“ § 3 lg 4 alusel

1. Kehtestada alates 01. jaanuarist 2015 Tallinna Pelgulinna Rahvamaja teenuste hinnakiri alljärgnevalt:

Jrk

nr

Teenus Ühik Hind käibemaksuta

Käibemaksu määr

%

Lõpphind

1.1 Lasteürituste pileti piirhind, hinnakoefitsient 0,5-1,0 pilet 4.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 4.00
1.2 Täiskasvanutele pileti piirhind, hinnakoefitsient 0,5-1,0 pilet 8.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 8.00
1.3 Saali kasutusse andmine äriühingutele tund 60.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 60.00
1.4 Saali kasutusse andmine mittetulundusühingutele

tund 40.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 40.00
1.5 Muusikainstrumendi õpe kuu 50.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 50.00
1.6 Käsitööalased ringid kuu 50.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 50.00
1.7 Laulustuudiod kuu 40.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 40.00
1.8 Kunstialased ringid täiskasvanutele tund 5.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 5.00
1.9 Kunstialased ringid lastele kuu 10.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 10.00
1.10 Liikumisrühmad täiskasvanutele kuu 36.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 36.00
1.11 Liikumisrühmad lastele kuu 20.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 20.00
1.12 Võimlemisalased ringid tund 5.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 5.00
(allkirjastatud digitaalselt)
Aini Härm
Ameti juhataja

Meile saab tasuda ülekandega:
Kellele: Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus
Viitenumber: 5233050050050110
Selgitus: Pelgulinna Rahvamaja…(huviring/kursus), õpilase nimi, kuu
Konto nr. EE311010220061053015 SEB Pank