Teenuste hinnad

KÄSKKIRI
Tallinn 16.07.2018 nr KVA-4/53

Tallinna Pelgulinna Rahvamaja hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel, Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määrusega nr 33 „Teenuse  ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p 2 ning 28. jaanuari 2016 määrusega nr 3 kinnitatud Tallinna Kultuuriameti põhimääruse § 8 lg 2 p-ga 2 ning Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2013 määrusega nr 106 kinnitatud „Tallinna Pelgulinna Rahvamaja põhimääruse“ § 3 lg 4 alusel
1. Kehtestada alates 1. septembrist 2018 Tallinna Pelgulinna Rahvamaja tasuliste teenuste hinnad vastavalt lisale 1.

Hinnatabel

Arvete koostamisel juhindub Tallinna Pelgulinna Rahvamaja isikuandmete töötlemisel Tallinna linna kõikidest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest, nagu isikuandmete kaitse üldmäärus, isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus ja rahvaastikuregistri seadus.

Nimetus M/Ü Hind käibemaksuta KM määr % Lõpphind Kehtivusaeg
Kunstialased ringid lastele (4 korda kuus, à 60 minutit) kuu 16,00 0 16,00 01.09.2018
Kunstialased ringid täiskasvanutele (à 60 minutit) tund 5,00 0 5,00 01.09.2018
Käsitööalased ringid (4 korda kuus, à 120 minutit) kuu 50,00 0 50,00 01.09.2018
Laulustuudiod (4 korda kuus, à 60 minutit) kuu 50,00 0 50,00 01.09.2018
Liikumisrühmad eakatele, à 60 minutit (65-aastastele ja vanematele isikutele) tund 2,00 0 2,00 01.09.2018
Liikumisrühmad lastele (4 korda kuus, à 60 minutit) kuu 20,00 0 20,00 01.09.2018
Liikumisrühmad täiskasvanutele (4 korda kuus, à 60 minutit) kuu 25,00 0 25,00 01.09.2018
Liikumisrühmad täiskasvanutele (8 korda kuus, à 60 minutit) kuu 50,00 0 50,00 01.09.2018
Liikumisrühmad täiskasvanutele (à 60 minutit) tund 8,00 0 8,00 01.09.2018
Muusikainstrumendi õpe (4 korda kuus, à 60 minutit) kuu 50,00 0 50,00 01.09.2018
Programmeerimise ring lastele (6-9 aastastele, 4 korda kuus, à 90 minutit) kuu 30,00 0 30,00 01.09.2018
Vello Vaheri võimlemine väikelastega (4 korda kuus, à 45 minutit) kuu 30,00 0 30,00 01.09.2018
Kunstiklassi kasutusse andmine tund 20,00 0 20,00 01.09.2018
Saali kasutusse andmine MTÜ-dele, SA-dele ja füüsilistele isikutele tund 40,00 0 40,00 01.09.2018
Saali kasutusse andmine äriühingutele tund 60,00 0 60,00 01.09.2018
Õmblusklassi kasutusse andmine tund 20,00 0 20,00 01.09.2018