Teenuste hinnad

Tallinna Kultuuriamet
KÄSKKIRI
Tallinn 09.05.2016 nr TKA-4/16
Tallinna Pelgulinna Rahvamaja tasuliste teenuste hindade muutmine ja kehtestamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määrusega nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 28.jaanauri 2016   määruse nr 3 „Tallinna Kultuuriameti   põhimäärus“ § 8 lg 2 p 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2013 määrusega nr 106 kinnitatud „Tallinna Pelgulinna Rahvamaja põhimääruse“ § 3 lg 4 alusel

1. Kehtestada alates 1. juunist 2016 Tallinna Pelgulinna Rahvamaja teenuste hinnad alljärgnevalt:

Jrk

nr

Teenus Ühik Hind käibemaksuta

Käibemaksu määr

%

Lõpphind

1.1 Lasteürituste pileti piirhind, hinnakoefitsient 0,5-1,0 tükk 4.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 4.00
1.2 Täiskasvanute ürituse pilet, piirhind, hinnakoefitsient 0,5-1,0 tükk 8.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 8.00
1.3 Saali kasutusse andmine äriühingutele tund 60.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 60.00
1.4 Saali kasutusse andmine mittetulundusühingutele

tund 40.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 40.00
1.5 Muusikainstrumendi õpe 4 korda kuus ´a 60 minutit kuu 50.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 50.00
1.6 Käsitööalased ringid 4 korda kuus `a 120 minutit kuu 50.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 50.00
1.7 Laulustuudiod 4 korda kuus a 60 minutit kuu 40.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 40.00
1.8 Kunstialased ringid täiskasvanutele `a 60 minutit tund 5.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 5.00
1.9 Kunstialased ringid lastele 4 korda kuus `a 60 minutit kuu 16.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 16.00
1.10 Liikumisrühmad täiskasvanutele 8 korda `a 60 minutit kuu 40.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 40.00
1.11 Liikumisrühmad lastele ja täiskasvanutele 4 korda kuus `a 60 minutit kuu 20.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 20.00
1.12 Võimlemisalased ringid `60 minutit tund 5.00 Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 5.00