Teenuste hinnad

Alates 01. jaanuarist 2014 kehtivad Pelgulinna Rahvamajas uued pileti- ja teenustehinnad:

Teenus Ühik Hind
eurodes
I   Ürituste piletite piirhinnad
Lasteüritustele 1 pilet 4€
Täiskasvanute üritustele 1 pilet 8€
II Saali üür
Äriühingutele 1 tund 50€
Mittetulundusühingutele 1 tund 30€
III Huvialaringide osalustasu
Muusikainstrumendi õpe 1 kuu 50€
Käsitööalased ringid 1 kuu 45€
Laulustuudiod 1 kuu 28€
Kunstialased ringid:
täiskasvanutele 1 tund 4€
lastele 1 kuu 10€
Liikumisrühmad:
täiskasvanutele 1 kuu 33€
lastele 1 kuu 20€
Võimlemisalased ringid 1 tund 4€

Meile saab tasuda ülekandega:
Kellele: Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus
Viitenumber: 5233050050050110
Selgitus: Pelgulinna Rahvamaja…(huviring/kursus), õpilase nimi, kuu
Konto nr. EE311010220061053015 SEB Pank