Teenuste hinnad

KÄSKKIRI
Tallinn 16.07.2018 nr KVA-4/53

Tallinna Pelgulinna Rahvamaja hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel, Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määrusega nr 33 „Teenuse  ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p 2 ning 28. jaanuari 2016 määrusega nr 3 kinnitatud Tallinna Kultuuriameti põhimääruse § 8 lg 2 p-ga 2 ning Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2013 määrusega nr 106 kinnitatud „Tallinna Pelgulinna Rahvamaja põhimääruse“ § 3 lg 4 alusel
1. Kehtestada alates 1. septembrist 2018 Tallinna Pelgulinna Rahvamaja tasuliste teenuste hinnad vastavalt lisale 1.

Hinnatabel

Lisa 1

Nimetus M/Ü Hind käibemaksuta KM määr % Lõpphind Kehtivusaeg
Kunstialased ringid lastele (4 korda kuus, à 60 minutit) kuu 16,00 0 16,00 01.09.2018
Kunstialased ringid täiskasvanutele (à 60 minutit) tund 5,00 0 5,00 01.09.2018
Käsitööalased ringid (4 korda kuus, à 120 minutit) kuu 50,00 0 50,00 01.09.2018
Laulustuudiod (4 korda kuus, à 60 minutit) kuu 50,00 0 50,00 01.09.2018
Liikumisrühmad eakatele, à 60 minutit (65-aastastele ja vanematele isikutele) tund 2,00 0 2,00 01.09.2018
Liikumisrühmad lastele (4 korda kuus, à 60 minutit) kuu 20,00 0 20,00 01.09.2018
Liikumisrühmad täiskasvanutele (4 korda kuus, à 60 minutit) kuu 25,00 0 25,00 01.09.2018
Liikumisrühmad täiskasvanutele (8 korda kuus, à 60 minutit) kuu 50,00 0 50,00 01.09.2018
Liikumisrühmad täiskasvanutele (à 60 minutit) tund 8,00 0 8,00 01.09.2018
Muusikainstrumendi õpe (4 korda kuus, à 60 minutit) kuu 50,00 0 50,00 01.09.2018
Programmeerimise ring lastele (6-9 aastastele, 4 korda kuus, à 90 minutit) kuu 30,00 0 30,00 01.09.2018
Vello Vaheri võimlemine väikelastega (4 korda kuus, à 45 minutit) kuu 30,00 0 30,00 01.09.2018
Kunstiklassi kasutusse andmine tund 20,00 0 20,00 01.09.2018
Saali kasutusse andmine MTÜ-dele, SA-dele ja füüsilistele isikutele tund 40,00 0 40,00 01.09.2018
Saali kasutusse andmine äriühingutele tund 60,00 0 60,00 01.09.2018
Õmblusklassi kasutusse andmine tund 20,00 0 20,00 01.09.2018