Eakate võimlemine

Võimlemine eakatele on mõeldud eluaktiivsuse säilitamiseks. Tunnikava koostamisel on arvestatud ravikehakultuuri põhimõtteid. Lähenemine on indiviidikeskne – igaüks saab osa võtta vastavalt oma tervislikule seisundile, omas tempos ja raskuskoormusega, säilitades positiivse mõtlemise ja hea tuju. Tunni käigus mõõdetakse ka vererõhku.

Võimlemine toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 11.00

Tasu: ühe tunni tasu 2 €


Juhendaja, Mari Kariste, tegutseb rahvamajas eakate võimlemise juhendajana alates 1993. aastast.