Juuli sündmused

01.07 kell 14.00   Memmede tantsurühma kontsert
Haabersti Päevakeskuses

02.07-04.07 RM rahvatantsurühmade osalemine
17. üleeestilisel tantsupeol

23.07-26.07 Näitestuudio “Teatriviirus” osalemine
vabariiklius kooliteatrite suvekoolis.

12.07-31.07 RM tantsumemmede osalemine muusikalis
“Hermese kannul”

30.07 RM tantsumemmed Raplas
Linda Rausi mälestuspäeval

12.08-20.08 RM naisrahvatantsijad ja tantsurühm “Tontar”
Itaalias Lasopesole rahvusvahelisel folkloori-
festivalil.