Rahvamajast

Rahvamaja asutamisaastaks on 1948, maja asus siis aadressil Niine tn. 11 ja kandis Kalinini Rajooni Kultuurimaja nime.

Tallinna Linna Elamute Valitsuse Natsionaliseeritud maja toimikus nr. 3629 leiduva maja natsionaliseermisakti järgi on Telliskivi tn. 56 asuv maja 1940. aasta lõpul natsionaliseeritud. Telliskivi tn. 56 maa suurus on 1009,35 ja selle omandas 1931 aastal “Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse Eesti Liit”.

Tallinna Linna TSN otsusega nr. 72, 14.02.1950 anti Telliskivi 56, endise palvela hoone Tallinna Keskraamatukogule. 1957. aastal kolis Pelgulinna Rahvamaja (endise nimega Kalinini Rajooni Kultuurimaja) Telliskivi 56 asuvasse hoonesse, kus tegevus jätkub käesoleva ajani.

1990 aastal nimetati Kalinini Rajooni Kultuurimaja ümber Pelgulinna Rahvamajaks ja samal aastal anti Pelgulinna EEV poolt Telliskivi 56 hoone üle bilansist bilanssi. Valitsuse korralduse nr. 497k 19. maist 1995. a, millega otsustati mitte tagastada Tallinnas Telliskivi tn. 56 asuvat õigusvastaselt võõrandatud vara kui Tallinna Pelgulinna asumile vajaliku sotsiaalobjekti, otsustas ka ringkonnakohus 1996. aastal jätta muutmata.1996 aastast otsustas ka Riigikohus Telliskivi tn. 56 hoone tagastamisele mittekuuluvaks.

1997. aastast toimus I etapp rahvamaja renoveerimisel. 1998. aastal II etapp ja kõige suurem renoveerimine (kokku 2 mln. kr.) toimus 1999. aastal.

Hoone netopind 353,7 m2
Kasulik pind 320,2 m2
Hoone maht 2234,1 m3