Lastehommikute projekt

Projekt käivitus 2000.a. veebruaris, tänu Põhja-Tallinna Valitsuse finantseerimisele.

Osavõtjad on erinevad, nii vanuse, rahvuse kui ka huvide poolest.

Projekti raames on kavas:

  1. kohtumised huvitavate laste-ja noortekollektiividega. Näidis-tunnid ja ühised ettevõtmised.
  2. kohtumised populaarsete tegelastega lastesaadetest, näitlejate ja lauljatega jne.
  3. mängu- ja muinasjutuhommikud.
  4. tutvumine pärimuskultuuri traditsioonidega (rahvakombed, rahvakalendri tähtpäevad).
  5. aktiivsetele osavõtjatele suvelaager Saaremaal.

Adressaat:

  • laps, kes tänaval igavleb
  • kes ainult arvutimaailmas elab
  • kes lihtsalt ei tea, mida oma vaba ajaga peale hakata

Eesmärk: Pakkuda lastele, sõltumata rahvusest ning majanduslikust olukorrast,
erinevaid võimalusi aktiivseks, tervislikuks ja arendavaks vaba aja veetmiseks; aidata valikute tegemisel.

Lastehommikutel on oma elav maskott – Pelgulinna Päntu, kes on vajadusel ka konferansjee ning mängujuht.