Klaveriõpe

Individuaalses klaveriõppe tunnis lähtutakse iga õpilase individuaalsetest võimetest ja tasemest. Tunnis õpitakse klaverimängu õpilasele sobiva repertuaari alusel, antakse algteadmised noodiõppest ning teooriast.

Õppekava

Esimesel aastal pööratakse tähelepanu  klaverimängu keha- ja käehoiu arendamisele.
Õppeaasta lõpuks klaveriklassi õpilane:
- tunneb noote viiuli- ja bassivõtmes ning oskab neid nimetada;
- loeb lehest  koos kätega viiuli- ja bassivõtmes ning mängib peast  2-3 lihtsamat lugu;
- tunneb rütme ja taktimõõtu;
-  oskab plaksutada rütmilisi harjutusi. Oskab kirja panna lihtsamaid rütmilisi diktaate;
- oskab mängida C-duur, G-duur heliredeleid 2 oktavit eraldi kätega, pikad ja lühikesed 3- häälsed kolmkõlad, akordid

Klaverimängu tundi on oodatud nii lapsed kui täiskasvanud, algajad ja edasijõudnud.

Individuaaltunnid toimuvad üks kord nädalas kolmapäeval või neljapäeval. Tunni pikkus on 60 min.

Kuutasu: 50 €

Klaveritunde viib läbi õpetaja, Diana Tunijeva.

Klaveriõpetaja Diana Tunijeva lõpetas 2005.a. G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli klaveriosakonna kiituskirjaga ning 2009. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveriosakonna bakalaureuseõppe. Aatatel 2009-2011 õppis Diana Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveriosakonna magistriõppes (prof. Peep Lassmanni ja Ralf Taali juhendamisel). Diana on 2003. aasta Noorte pianistide konkursi võitja.