Klaveriõpe

Individuaalses klaveriõppe tunnis lähtutakse iga õpilase individuaalsetest võimetest ja tasemest. Tunnis õpitakse klaverimängu õpilasele sobiva repertuaari alusel, antakse algteadmised noodiõppest ning teooriast.

Õppekava

Esimesel aastal pööratakse tähelepanu  klaverimängu keha- ja käehoiu arendamisele.
Õppeaasta lõpuks klaveriklassi õpilane:
- tunneb noote viiuli- ja bassivõtmes ning oskab neid nimetada;
- loeb lehest  koos kätega viiuli- ja bassivõtmes ning mängib peast  2-3 lihtsamat lugu;
- tunneb rütme ja taktimõõtu;
-  oskab plaksutada rütmilisi harjutusi. Oskab kirja panna lihtsamaid rütmilisi diktaate;
- oskab mängida C-duur, G-duur heliredeleid 2 oktavit eraldi kätega, pikad ja lühikesed 3- häälsed kolmkõlad, akordid

Klaverimängu tundi on oodatud nii lapsed kui täiskasvanud, algajad ja edasijõudnud.

Individuaaltunnid toimuvad üks kord nädalas kolmapäeval või neljapäeval. Tunni pikkus on 60 min.

Kuutasu: 50 €

Klaveriõpetaja Darja Novitski lõpetas G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli klaveri eriala 2009.a ning 2015.a. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia interpretatsioonipedagoogika instituudi. Hetkel töötab Aruküla huvialakeskuses “Pääsulind” klaveriõpetajana ning kontsertmeistrina.