Klaveriõpe

Individuaalses klaveriõppe tunnis lähtutakse iga õpilase individuaalsetest võimetest ja tasemest. Tunnis õpitakse klaverimängu õpilasele sobiva repertuaari alusel, antakse algteadmised noodiõppest ning teooriast.

Õppekava

Esimesel aastal pööratakse tähelepanu  klaverimängu keha- ja käehoiu arendamisele.
Õppeaasta lõpuks klaveriklassi õpilane:
- tunneb noote viiuli- ja bassivõtmes ning oskab neid nimetada;
- loeb lehest  koos kätega viiuli- ja bassivõtmes ning mängib peast  2-3 lihtsamat lugu;
- tunneb rütme ja taktimõõtu;
-  oskab plaksutada rütmilisi harjutusi. Oskab kirja panna lihtsamaid rütmilisi diktaate;
- oskab mängida C-duur, G-duur heliredeleid 2 oktavit eraldi kätega, pikad ja lühikesed 3- häälsed kolmkõlad, akordid

Klaverimängu tundi on oodatud nii lapsed kui täiskasvanud, algajad ja edasijõudnud.

Individuaaltunnid toimuvad üks kord nädalas kolmapäeval või neljapäeval. Tunni pikkus on 60 min.

Kuutasu: 50 €

Klaveritunde viivad läbi õpetajad Diana Tunijeva ja Talvi Hunt.

Klaveriõpetaja Diana Tunijeva lõpetas 2005.a. G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli klaveriosakonna kiituskirjaga ning 2009. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveriosakonna bakalaureuseõppe. Aatatel 2009-2011 õppis Diana Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveriosakonna magistriõppes (prof. Peep Lassmanni ja Ralf Taali juhendamisel). Diana on 2003. aasta Noorte pianistide konkursi võitja.

Klaveriõpetaja Talvi Hunt lõpetas  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalauruseõppe klaveri interpretatsiooni  eriala 2014 aastal ning Luzerni Muusikaakadeemia (Šveits) magistriõppe nüüdismuusika interpretatsioonis. Talvi on osalenud erinevatel festivalidel, mängib erinevaid löökpille Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris ja Rahvusooper Estonia Orkestris. On läbinud erinevaid rahvusvahelisi meistrikursuseid.