Kitarriõpe

Pelgulinna Rahvamaja kitarriõppe kursus annab õpilastele muusikalist ja esteetilist kasvatust. Õpitakse kitarrimängu, antakse algteadmisi elementaarteooriast ja improvisatsioonist ning tutvustatakse erinevaid muusikastiile, põhiliselt levimuusika valdkonnas.

Tunnid toimuvad iga õpilasega individuaalselt üks kord nädalas, a 60 min. Tunnis õpetatakse heliredeleid, etüüde, polüfoonilisi kitarripalu, harmooniat ja selle käsitlemist ning improvisatsiooni. Täiskasvanud õpivad individuaalse programmi alusel lähtuvalt eelnevast ettevalmistusest.

Kususe lõpuks peab kitarri õpilane oskama iseseisvalt pilli häälestada, teadma nootide asukohta kitarri kaelal, oskama lugeda tabulatuuri, mängima mitmehäälset meloodiat, tundma erinevaid sõrmitsemistehnikaid, oskama mängida 2 oktavis heliredeleid, teadma lihtakorde ja lihtsamaid baree akorde.

Kitarrimängu õpetavad Peep Ojaveski ja Tiit Kõrvits.

Tundide toimumise ajad:

Tiit Kõrvits- esmaspäev, teisipäev

Peep Ojaveski- esmaspäev, kolmapäev

Kuutasu: 50 €.

Vajalik oma kitarri olemasolu.


Peep Ojaveski on õppinud G. Otsa nim Muusikakoolis. Tegevmuusikuna tegutsenud üle 20 aasta. Hetkel osaleb mitmetes erinevates jazz-muusika projektides.

Tiit Kõrvits on pikaajalise ansamblimängu kogemusega muusik, kes on kitarrimängu õpetamisega tegelenud üle 20 aasta. Muusikaõpingutega alustas Tallinna 22. keskkooli muusikaklassis, tšello erialal. Kitarristina on autodidakt, täiendanud end Heiki Mätliku kitarrikursustel. Osalenud kitarristina paljude ansamblite koosseisus (“Optimistid”;  “Mikronid”; “Kukerpillid”; “Rock Hotel”; “Kollane Allveelaev G”).