Noorte soololaul

Noorte soololaulu tunnid toimuvad individuaalselt, kord nädalas, neljapäeviti. Tunnis toimub töö vastavalt huvilise eeldustele ja võimalustele. Repertuaar on mitmekülgne ning valitud vastavalt õpilase eelistustele ja oskustele. Tunnis tegeletakse hääleseade ja repertuaari õppimisega, muusika kuulamise ja analüüsimisega, tutvutakse erinevate artistide ja nende muusikaga.  Keskendutakse erinevatele harjutustele – hingamis-, ning hääleharjutustele ja tehakse kõike vajalikke ettevalmistusi selleks, et hääleaparaat korralikult tööle saada.
Tunnid toimuvad neljapäeviti.

Kuutasu: 40 €

Noorte soololaulu juhendab Ülle Ulman, kes on Tallinna Konservatooriumi haridusega pianist ja muusikaõpetaja.