Programmeerimise ring lastele- robootika (6.-9.a.)

Programmeerimise ring lastele (robootika) õpetab tundma erinevaid mehhanisme ja nende töötamise põhimõtteid. Tunnis kasutame Lego WeDo roboteid ning spetsiaalset pildilist tarkvara, millega lapsed ise roboteid programmeerida saavad. Lisaks Lego WeDo-le kasutame tavalisi lego klotse jutustuste koostamiseks ja loovehituseks, BeeBot mesilasi matemaatika teadmiste arendamiseks, loovülesandeid jne.

Tundides ehitame, loome ja mängime erinevaid mänge; programmeerimist õpetavaid kui ka liikumismänge.

Õpiväljundid:

• laps saab aru lihtsate masinate ja mehhanismide (hammasrattad, rattad ja teljed, hoovastikud ja rihmarattad, käigud) tööprintsiipidest;
• laps tutvub selliste mõistetega nagu tasakaal, tugevus, energia, sümmeetria, jõud;
• laps oskab ehitada lihtsamaid päris¬elu masinate mudeleid;
• laps oskab oma tööd või töökäiku kirjeldada;
• Laps tutvub lihtsamate programmeerimisalustega;
• lapsel on laienenud silmaring;
• laps oskab töötada juhendamise järgi;
• laps püüab oma tööd analüüsida;

Ringi  toimumise aeg: esmaspäeviti  kell 15.50-17.10

Kuutasu: 30 €

Ringi viib läbi Nutigeen Ruudus MTÜ.