Eve Stuudio

30. aastase kogemusega EVE STUUDIO avab end Tallinna lastele. Oodatud on 1.-2. klassi õpilased.

Eesmärgid:

 • Luua tingimused tantsuhariduse omandamiseks, sotsiaalsete oskuste ja esteetiliste tõekspidamiste arendamiseks, lähtudes laste ealistest ja füüsilistest iseärasustest;
 • Pakkuda võimalusi etendamiskogemuste omandamiseks
Tunni sisu:
 • kehatunnetus- oma keha võimaluste ja eripärade tundmaõppimine ning loov kasutamine liikudes/ tantsides, keha ja tervise vaheliste seoste teadvustamine, eneseõpetus;
 • improvitatsioon- füüsiline eneseväljendus, varem mittetoimunule reageerimine, ühistele otsustele jõudmine, grupi märkamine, oma initsiatiivi näitamine;
 • meistriklassid- võimalus kohtuda erinevate liikumist ja tantsu professionaalselt õpetavate inimestega nii Eestist kui ka välismaalt, kogeda erinevaid koolkondi ja liikumisstiile, saada teadlikumaks kaasaegse tantsu arengusuundadest, enesearendamise võimalustest;
 • etendamiskunst- sõna, mõtte ja liikumise seostel baseeruvad ülesanded, mis vormistatakse ettenäitamiseks
 • esinemispraktika- esinemised erinevatel lavadel
Õpitulemused:
 • täpsustub arusaamine endast (oma kehast, käitumisest)
 • tegutsemine, treenimine, tantsimine muutub tedlikumaks
 • õpib sisemaailma tundmusi ja elamusi vormima väliselt nähtavaks tulemuseks
 • areneb situatsioonitunnetus, koostöövalmidus

Tunnid toimuvad: esmaspäeval kell 14.00-15.30 (rühmas 7-12 last)

Kuutasu: 20 €

Õpilasi juhendab tantsuõpetaja, Eve Noormets.